• Home
 • Opieka medyczna nad osobami starszymi z chorobami neurodegeneracyjnymi w erze postępującej cyfryzacji.

Opieka medyczna nad osobami starszymi z chorobami neurodegeneracyjnymi w erze postępującej cyfryzacji.

4 września 2020 dr Piotr Hańczyc Raport 3 min

Autorem raportu pt. „Opieka medyczna nad osobami starszymi z chorobami neurodegeneracyjnymi w erze postępującej cyfryzacji” jest dr Piotr Hańczyc. Dokument powstał we współpracy z dr Martą Sochocką i prof. Jerzym Leszkiem.

Raport powstał ponieważ:

 • misją Instytutu Sobieskiego jest Tworzenie idei dla Polski
 • według przewidywań już w latach 30. XXI w. liczba osób z chorobami neurodegeneracyjnymi dotknie ponad 80 milionów osób na świecie
 • nakłady finansowe na opiekę i leczenie sięgną 2 bilionów USD globalnie (autorzy obrazują, że stanowi to równowartość firmy Apple)
 • starzenie się społeczeństw jest trendem ogólnoświatowym, a problemy szeroko rozumianej geriatrii pozostają w Polsce nierozwiązane.

W niniejszym dokumencie dotyczącym starzenia się społeczeństwa w Polsce ujęte są prognozy oraz rekomendacje ekspertów mające na celu poprawę sytuacji opieki nad osobami starszymi z chorobami neurodegeneracyjnymi. Autorzy prognozują dalsze pogarszanie się sytuacji w Polsce. W raporcie proponują konkretne rozwiązania mające na celu poprawę sytuacji w służbie zdrowia.

Autorzy zestawiają również sytuację w Polsce z innymi krajami w tym ze Szwecją. Dokument rekomenduje wykorzystanie technologii cyfrowych oraz sztucznej inteligencji do wczesnego wykrywania i diagnozowania chorób otępiennych. W dokumencie przedstawione są korzyści płynące z wykorzystania nowych technologii, diagnozowania oraz monitorowania na odległość z wykorzystaniem telemedycyny i dostępnych urządzeń elektronicznych (np. opasek, zegarków czy telefonów komórkowych).

Raport zawiera 8 rekomendacji dla Polski:
1. Umocowanie prawne roli opiekuna rodzinnego w systemie opieki medycznej. Wprowadzenie rozwiązania renty od 55 roku życia dla opiekunów rodzinnych, zajmujących się członkiem rodziny dotkniętym chorobą o podłożu neurodegeneracyjnym.
2. Stworzenie informatycznych baz danych podlegających Ministerstwu Zdrowia, które będą zawierać historie choroby pacjenta zdiagnozowanego pod kątem otępienia i innych chorób neurodegeneracyjnych.
3. Zainicjowanie dedykowanych programów badawczych przez NCN i NCBiR, w ramach strategii prewencji, diagnostyki i leczenia chorób neurodegeneracyjnych, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i algorytmów samouczących się.
4. Uznanie choroby Alzheimera za priorytet opieki medycznej i zainicjowanie debaty nad Narodowym Programem Badań Chorób Mózgu Prowadzących do Otępienia.
– Stworzenie specjalnych krajowych planów zgodnych z wytycznymi WHO i Komisji Europejskiej, mających na celu poprawę jakości życia osób starszych.
– Organizacja struktury zaangażowanych ośrodków pozarządowych, działających w obszarze opieki medycznej nad osobami starszymi i z chorobami otępiennymi oraz włączenie ich do systemu baz danych, zawierających informacje o prze biegu choroby pacjentów.
– Opracowanie budżetu w ramach Ministerstwa Zdrowia, zapewniającego godne warunki życia osobom z chorobami neurodegeneracyjnymi.
5. Utworzenie specjalistycznego banku materiału biologicznego (krew, płyny ustrojowe, tkanka mózgowa uzyskana pośmiertnie od osób z otępieniem wraz z opisem klinicznym) w celu prowadzenia badań naukowych w obszarze chorób neurodegeneracyjnych.
6. Uwzględnienie w narodowym programie dotyczącym technologii cyfrowych sztucznej inteligencji dla poprawy jakości służby zdrowia i opieki medycznej nad osobami starszymi z chorobami neurodegeneracyjnymi.
7. Współpraca między ministerstwem i organizacjami pozarządowymi. Włączenie organizacji pozarządowych działających w obszarze neurodegeneracji do systemu grantowego finansującego badania naukowe.
8. Stworzenie przedstawicielstwa firm działających w obszarze SI przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Celem będą prace legislacyjne dotyczące rozwoju sztucznej inteligencji w analizie baz danych pacjentów.

Projekt współfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków PROO na lata 2018-2030.
Chcesz pobrać ten raport?
Zapisz się do naszego newslettera.

Zapisałeś się! Potwierdzenie znajdziesz w skrzynce

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie

Instytut Sobieskiego wykorzysta podany e-mail do wysyłki informacji o nowych publikacjach i wydarzeniach.

Dziękujemy za zapis na newsletter Instytutu Sobieskiego. Poniżej znajdują się linki do raportów.

 1. Gajda, Gałosz, Kuczyńska, Przybyszewska, Rajewski, Sawicki - Energetyka jądrowa - PDF
 2. Grosse, Seredyński - Spór o praworządność w UE - PDF
 3. Michałowski, Komorowski, Kozłowska - Polska cyfrowa po COVID-19 - PDF
 4. Hańczyc, Sochocka, Leszek - Opieka Medyczna nad osobami starszymi - PDF
 5. Wdzięczak, Michałowski - Jak płacą Polacy - PDF
 6. Przybyszewska, Seredyński - SMR dla Polski - PDF
 7. Kozłowska, Zaborowski - PPP dla tramwajów - PDF
 8. Seredyński, Pawłuszko - Polski Czołg - PDF
 9. Michałowski - Polska (prawdziwie) cyfrowa - PDF
 10. Michałowski - Iot i AI w Polsce - PDF
 11. Konopinski (red) - Uruchomienie CPK - PDF
 12. Seredyński, Pawłuszko - Samoloty bojowe - PDF
 13. Stys, Foks - Gospodarowanie ZSEE - PDF
 14. Dietl et al - Polska Innowacyjność - PDF
 15. Styś, Foks - Circular Economy - PDF
 16. Stys, Tubis, Zaborowski - Inteligentny transport - PDF
 17. Stys, Foks, Moskwik - KPGO 2030 - PDF
 18. Kędzierski (red) - Jak cyfryzować Polskę - PDF
 19. Kędzierski (red) - Jak wspierać rozwój - PDF
 20. Krygiel - Aktywność obywatelska - PDF
 21. Zajdler, Gałczyński - Smartsument - PDF
 22. Soloch, Dryblak, Żurawski - Organizacje proobronne - PDF
 23. Lommot-Janowicz (red.) - Dobre Praktyki - PDF
 24. Stys, Foks - Rynek gospodarowania odpadami - PDF
 25. Poradnik - Niezbędne zmiany prawa - PDF
 26. Poradnik - TUW w samorządzie - PDF
 27. Soloch, Dryblak - Budowanie zdolności obronnych - PDF
 28. Skiba, Rapkiewicz, Kędzierski (red.) - Węgry Orbana - PDF
 29. Rapkiewicz (red.) - Budowa wspólnoty finansowej - PDF
 30. Zajdler - Future of gas pricing - PDF
 31. Staniłko (red) - Europejski ład - PDF
 32. Zajdler - Farmy wiatrowe - PDF
 33. Krajewski-Siuda (red.) - Samoleczenie - PDF
 34. Rapkiewicz (red.) - Efektywność - PDF
 35. Hara, Zajdler, Staniłko - Formuły cenowe - PDF
 36. Staniłko (red.) - Katastrofa - PDF
 37. Zawisza - Gaz dla Polski - PDF
 38. Krajewski-Siuda, Romaniuk - Zdrowie publiczne - PDF
 39. Piskorski (red.) - Szkoła domowa - PDF
 40. Skiba - Rządzić państwem - PDF
 41. Dobrowolski - Prawdziwy dług - PDF