Nazwa Prawna

Fundacja Instytut Sobieskiego

Adresy

Adres rejestracji: Wiślana 8, 00-317 Warszawa
Adres korespondencyjny: Lipowa 1a/20, 00-316 Warszawa
Adres elektroniczny: sobieski@sobieski.org.pl
Adres strony: sobieski.org.pl

KRS

Numer: 0000227107
Miejsce: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data: 26.01.2005

REGON

140165178

NIP

526 286 74 93

VAT EU

PL5262867493

D-U-N-S

522424464

NCAGE

99FUH

Numery Kont

Konto główne: 45 2130 0004 2001 0340 1999 0001
Darowizny: 18 2130 0004 2001 0340 1999 0002
PayPal: sobieski@sobieski.org.pl

Organ sprawujący nadzór

Minister Polityki Społecznej
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej
00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5