• Home
  • Sobieski on-line

Sobieski on-line

1. Debata gospodarcza: Jaka przyszłość po pandemii?

Premiera materiału – 17 maja 2020 roku.

Instytut Sobieskiego zorganizował debatę pt. Jaka polityka gospodarcza po pandemii?

Moderatorem spotkania był członek zarządu IS mec. Filip Seredyński, a panelistami byli:

  • – prof. Łukasz Hardt, Członek Rady Polityki Pieniężnej
  • – dr Marek Dietl, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych
  • – prof. Tomasz Grosse, ekspert Instytut ds. europejskich

Podczas debaty omówione zostały kwestie m.in. scenariuszy gospodarczych dla Polski czy działań pomocowych podjętych przez UE w reakcji na pandemię. Podjęto temat obecnej sytuacji na giełdzie i związanych z nią działań inwestorów. Paneliści skomentowali również obniżenie referencyjnej stopy procentowej przez RPP, a także ocenili działania polskiego rządu związane z COVID-19.2. Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w dobie pandemii

Premiera materiału – 24 maja 2020 roku.

Prezentuje Agata Kozłowska – ekspert Instytutu ds. PPP

W niniejszym materiale ekspert omawia zalety partnerstwa publiczno-prywatnego, skupiając się na jego zastosowaniu w Polsce w obecnej sytuacji. Wskazuje również na rodzaje projektów inwestycyjnych, które mogą być realizowane przy pomocy PPP.3. Jak płacą Polacy? – zapowiedź raportu

Premiera materiału – 2 czerwca 2020 roku.

Dr Janusz Wdzięczak, ekspert Instytutu Sobieskiego, przygotowuje najnowszy raport pt. „Jak płacą Polacy w erze pieniądza cyfrowego? – przed i po COVID-19". Opisuje w nim zjawisko zadłużenia oraz jego skalę z punktu widzenia zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców. Na podstawie danych statystycznych ujawnia sylwetkę przeciętnego polskiego dłużnika. Opisuje również ewolucję finansów cyfrowych w Polsce. Na koniec charakteryzuje nowe trendy z zakresu zadłużenia i finansów cyfrowych, które pojawiły się w Polsce wskutek COVID-19.


4. Minister ds. UE Konrad SZYMAŃSKI – polityka Polski w UE

Premiera materiału – 24 czerwca 2020 roku.

Podczas rozmowy, którą przeprowadził z ministrem ekspert Instytutu Sobieskiego, prof. Tomasz Grosse, przybliżona została m.in. kwestia najważniejszych celów Polski w Europejskim Funduszu Odbudowy w UE oraz negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych. Rozważono zagadnienie strefy euro pod kątem integracji europejskiej. Omówiono również aktualne wyzwania dla Polski w UE, a także temat zarządzania polityką europejską w Polsce. Ponadto poruszony został problem polityki migracyjnej oraz kwestia zmian w jej postrzeganiu. 

5. Debata: Innowacyjność w Polsce – co udało się zrobić przez ostatni rok?

Premiera materiału – 21 lipca 2020 roku.

Instytut Sobieskiego zorganizował debatę pt. „Innowacyjność w Polsce – co udało się zrobić przez ostatni rok?"

Moderatorem spotkania był członek zarządu IS Bartłomiej Michałowski, a panelistami byli:

– dr Jan Filip Staniłko, Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju, były członek zarządu IS

– Michał Wiśniewski, Dyrektor Departamentu Rozwiązań Innowacyjnych w Ministerstwie Cyfryzacji.

Podczas rozmowy skupiono się na 2 z 12 rekomendacji zawartych w raporcie IS „Polska (prawdziwie) cyfrowa" traktujących o:

1) radykalnym zwiększeniu liczby realizowanych projektów poprzez wprowadzenie obowiązku określonej liczby poligonów innowacyjności dla wszystkich ministerstw i spółek Skarbu Państwa,

2) potrzebie promowania i nagradzania decydentów, których cechuje odwaga, kreatywność i otwartość we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

Pytania obejmowały kwestie takie jak: – odniesione sukcesy i poniesione porażki w zakresie innowacji w Polsce na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, – metody zwiększania liczby innowacyjnych projektów oraz możliwość podjęcia takich działań w sektorze publicznym, – podejmowanie działań mających na celu kumulowanie wiedzy w obszarach innowacyjnych, – godzenie faktu stosowania rozwiązań wewnętrznych przez spółki Skarbu Państwa z potrzebą rozwoju branży ICT.

 
 
 
 

 

6. Tomasz CHMAL – Polski lobbing – Business & Science Poland, partner w Trzeciak|Chmal

 
Premiera materiału – 3 sierpnia 2020 roku.
 
Instytut Sobieskiego zorganizował rozmowę z Tomaszem Chmalem pt. Polski lobbing.
 
Tomasz Chmal jest Przewodniczącym Rady Programowej polskiego domu lobbingowego Business&Science Poland, a także partnerem w Trzeciak|Chmal. Jest czołowym polskim ekspertem ds. public affairs i spraw regulacyjnych oraz byłym członkiem zarządu IS.
 
Niniejszą rozmowę przeprowadził ekspert IS ds. energetyki i sektora infrastruktury – Rafał Libera.

Oprócz przybliżenia działalności Business&Science Poland omawiano następujące kwestie:
– proces wypracowywania przez grupę lobbingową stanowiska przedstawianego później przed europejskimi instytucjami,
– współdziałanie z innymi grupami lobbingowymi w określonych przypadkach,
– rola czytelności przekazu i szybkiej komunikacji w lobbingu,
– wpływ pandemii na działalność lobbingową, w szczególności na strefę soft power.

Ponadto został poruszony temat negatywnych skojarzeń Polaków z lobbingiem i metody zmiany jego postrzegania na lepsze. Porównano także system stanowienia prawa w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej.