Organem uprawnionym do reprezentowania podmiotu jest Zarząd. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch Członków Zarządu łącznie. Wewnętrznym organem nadzorczym Fundacji jest Rada Fundacji.

Zarząd

Filip Seredyński
Członek Zarządu
W Zarządzie od 1 marca 2019 r. Ekspert Instytutu w obszarze bezpieczeństwo narodowe.
Bartłomiej Michałowski
Członek Zarządu
W Zarządzie od 6 maja 2019 r. Ekspert Instytutu w obszarze nowych technologii i teleinformatyki.

Rada Fundacji

Leszek Skiba
Przewodniczący Rady
Były ekspert Instytutu w obszarze ekonomia polityczna. W latach 2011-2013 Członek Zarządu. W latach 2015 - 2020 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Obecnie wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A.
Paweł Szałamacha
Członek Rady
Fundator Instytutu Sobieskiego. W latach 2008-2011 Prezes Zarządu. Obecnie Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego.
Paweł Soloch
Członek Rady
Były Ekspert w obszarze bezpieczeństwa. W latach 2013-2015 Prezes Instytutu. Obecnie Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta - Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Mirosław Gruszka
Członek Rady
Fundator Instytutu Sobieskiego. Przedsiębiorca.

Fundatorzy

Paweł Szałamacha
Członek Rady
Fundator Instytutu Sobieskiego. W latach 2008-2011 Prezes Zarządu. Obecnie Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego.
Ryszard Sowiński
Fundator
Dr hab, prof. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Prawnik, zajmuje się doradztwem strategicznym.
Mirosław Gruszka
Członek Rady
Fundator Instytutu Sobieskiego. Przedsiębiorca.

Zespół organizacyjny

Empty section. Edit page to add content here.