• Home
  • Nowa Zelandia – przykład do wykorzystania

Nowa Zelandia – przykład do wykorzystania

4 stycznia 2010 Jan Filip Staniłko Analiza < 1

W  latach  1984-1994 Nowa Zelandia dokonała zasadniczych zmian w instytucjonalnej organizacji zarządzania polityką fiskalną. Na poziomie „makro” Fiscal Responsibility Act [w  wolnym  tłumaczeniu  „Ustawa  o  odpowiedzialnym  zarządzaniu pieniędzmi publicznymi”] z 1994 był odzwierciedleniem ogólnej zmiany w celach polityki fiskalnej. Musi ona zatem być widziana na tle wcześniejszych „mikro” reform, które zmieniały organizację zarządzania i podejmowania decyzji w instytucjach sektora publicznego.