• Home
  • Ochrona zdrowia – wyzwania i dylematy

Ochrona zdrowia – wyzwania i dylematy

19 czerwca 2012 Maciej Rapkiewicz Media < 1
Samo przekształcenie SPZOZ w spółkę kapitałową nie uzdrowi ich sytuacji finansowej. Zakłady te muszą w większym stopniu niż dotychczas dostosowywać koszty do kontraktu z publicznym płatnikiem, a nie odwrotnie.

Realizacja zadań związanych z ochroną zdrowia powinna należeć do najważniejszych obowiązków organów władzy publicznej, które – zgodnie z art. 68 ust. 2 Konstytucji RP – mają zapewnić obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Zadania ważniejsze niż liczby

Zadania w zakresie ochrony zdrowia spoczywają również na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych. Biorąc pod uwagę jedynie wysokość wydatków z budżetów samorządów, można dojść do wniosku, że zadania związane z ochroną zdrowia nie należą do kluczowych w katalogu odpowiedzialności władz lokalnych. Nic błędniejszego.
Źródło: Wspólnota. Czytaj dalej…