• Home
  • Tramwaj dla polskich miast – Prezentacja raportu

Tramwaj dla polskich miast – Prezentacja raportu

19 lutego 2019 Zespół IS Wydarzenie 2 min

Instytut Sobieskiego zaprasza do udziału w spotkaniu promocyjnym raportu Tramwaj dla polskich miast z udziałem autora dr. Łukasza Zaborowskiego. Spotkanie odbędzie się 22 lutego, piątek, godz. 12 w siedzibie Instytutu Sobieskiego, ul. Lipowa 1a/20 (3 piętro).

Plan spotkania

  • 12:00 Prezentacja raportu
  • 12:20 Pytania z sali, dyskusja z autorem
  • 13:00 Poczęstunek

Prosimy o potwierdzenie obecności do 21 grudnia, godz. 12 na adres sobieski@sobieski.org.pl. Liczba miejsc ograniczona.

 

Partnerem Raportu jest BGK

Tramwaj tworzy miasto

Transport szynowy, jak pokazują przykłady miast francuskich, przyczynia się do odnowy miast, szczególnie ich obszarów śródmiejskich. Wychodząc od analizy tej miastotwórczej roli tramwaju, najnowszy raport Instytutu Sobieskiego pokazuje jak można wykorzystać zagraniczne doświadczenia transportowe do odnowy urbanistycznej wybranych ośrodków regionalnych i wojewódzkich w Polsce.

Zaproponowane zostały autorskie koncepcje nowych systemów tramwajowych w pięciu miastach: Kielcach, Radomiu, Tarnowie, Bielsku-Białej i Białymstoku. Wśród tych pięciu miast dwa (Radom, Kielce) nigdy tramwaju nie posiadały, choć w przeszłości opracowano dla niego koncepcje, jedno posiadało tramwaj konny (Białystok), a dwa (Tarnów i Bielsko-Biała) posiadały tramwaje elektryczne, ale zostały one w przeszłości zlikwidowane (odpowiednio w latach 40. i 70.).

Przedstawione koncepcje mają charakter raczej wizji niż gotowych opracowań inżynierskich. Celem jest pokazanie konkretnych przebiegów linii i umiejscowienia przystanków w przestrzeni miejskiej. Oczekiwanym skutkiem – pobudzenie wyobraźni mieszkańców, skłonienie urbanistów do dyskusji oraz władz miasta do zajęcia stanowiska.

Spis treści

Raport w wersji elektronicznej możliwy będzie do pobrania od 22 lutego.