• Home
  • Tania ropa utrzymuje się wraz z nadpodażą

Tania ropa utrzymuje się wraz z nadpodażą

27 kwietnia 2016 Kamil Moskwik Media 2 min

Wpływ na spadek cen ropy naftowej miało kilka czynników. Przede wszystkim w ciągu ostatnich kilku lat zanotowaliśmy znaczny wzrost produkcji ropy naftowej – jednakże ceny surowca pozostawały na stabilnym poziomie ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie.

Długookresowo czynniki znosiły się, co spowodowało utrzymywanie się cen za baryłkę w przedziale 100-110 dolarów. Ważną determinantą generującą spadek cen surowca okazała się nadpodaż. Początkowo zanotowany był spadek o 10 dolarów za baryłkę Spowodowało to silną reakcję spekulacyjną, w efekcie czego cena ropy naftowej dramatycznie spadała, tracąc około 50 proc. wartości w przeciągu kilku miesięcy.

Ostatnie miesiące przyniosły fluktuację cen surowca na rynku. Warto zaznaczyć, że w wyniku utrzymującej się nadpodaży cena ropy spadła poniżej 30 dolarów za baryłkę, następnie w wyniku pojawienia się informacji o możliwym obniżeniu produkcji przez OPEC i Rosję wzrosła o 20 proc. Fiasko rozmów w Dosze spowodowało 5 proc. spadek cen surowca na świecie w ciągu jednego dnia. Kolejnym czynnikiem który pomógł poprawić notowania cen surowca okazały się lepsze niż oczekiwano dane o zapasach benzyny. Generalnie ujmując, na rynek bardzo duży wpływ mają pojawiające się wiadomości o krótkoterminowym znaczeniu dla rynku. Warto jednak zaznaczyć, że długookresowo, wiele z tych informacji nie wydaje się mieć znaczenia dla cen surowca.

Przygotowana prognoza ma na celu pokazanie możliwych trendów jakie mogą wystąpić na rynku ropy naftowej. Podkreślmy, że próba wyestymowania cen ropy naftowej jest bardzo trudnym i skomplikowanym procesem. Tworząc model długoterminowym, konstruuje się trzy scenariusze: bazowy (kontynuacji dotychczasowych trendów), optymistyczny (wysokich cen) oraz pesymistyczny (niskich cen). Wykonana prognoza oparta jest na danych :

  • Historyczne ceny ropy naftowej Brent (2003-2015);
  • Zmianę zapasów ropy naftowej;
  • Światowe PKB.

Warto dodać, że na podstawie estymowanej zmienności cen ropy naftowej, skrajne scenariusze wyznaczone są przy poziomie ufności 0,95, oznacza to, że występuję 95 proc. prawdopodobieństwo, że ceny ropy będą kształtować się w wyznaczonym, korytarzu cenowym przez krańcowe scenariusze. Nie mniej jednak prognozowane ceny surowca są ważnym czynnikiem dla decyzji inwestycyjnych firm zajmujących się wydobyciem.

Podsumowanie

Nadpodaż surowca jest widoczna w okresie krótkoterminowym z dużymi zapasami na całym świecie. Prognozy cen wykonywane przez analityków i banki inwestycyjne nie zachęcają do inwestycji w „amerykańskie łupki” czego przejawem jest ciągły spadek liczby wierceń w USA. Istotnymi czynnikami które mogą mieć pośredni wpływ na kreowanie się przyszłych cen są:

  • Możliwe osłabienie dolara, co może negatywne wpłynąć na korelacje pomiędzy ropą a dolarem;
  • Ekstremalny poziom zmienności implikacji na rynku.

Warto zaznaczyć, że trendy na rynku mają tendencję do zmian w okresie skrajnych nastrojów i niepewności. Najlepszym przykładem dokumentującym tą zależności są wysokości składek jakie są płacone za ochronę przez rynek opcji, co powoduje skok zmienności implikacji. Wszystkie wymienione czynniki mogą sugerować, że rynek ropy naftowej jest w trakcie formowania głównego minimum. Niezmienny jest także fakt, że obecnie wciąż wydobycie ropy naftowej przewyższa globalny popyt na surowiec.

Źródło: Biznes Alert.