10 listopada 2005 Paweł Szałamacha Analiza < 1

W ostatnich latach ożyła debata historyczna dotycząca wydarzeń XX wieku. Szereg z tych wydarzeń jest reinterpretowanych lub przeinaczanych, a inne pomijane. Dotychczas RP zajmowała stanowisko defensywne w tej dziedzinie, należy to zmienić. Kilka

2 marca 2005 Piotr Libicki Analiza 2 min

Polsce pilnie potrzeba ambitnego programu odbudowy i renowacji najcenniejszych zabytków architektury. Początkiem takiego programu mogłoby się stać odnowienie szesnastu najcenniejszych budowli, po jednej na każde z województw. Instytut Sobieskiego przedstawia program "Odbudować Przeszłość",

22 lutego 2005 prof. Justyn Piskorski Analiza < 1

Instytut Sobieskiego przedstawia propozycję zmiany ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, przewidującą wprowadzenie odpowiedzialności karnej za propagowanie kłamstwa oświęcimskiego, polegającego na przypisywaniu zbrodni nazistowskich osobom które ich nie popełniły. Uważamy, że wprowadzenie takiej poprawki