• Home
  • Karalność za "polskie obozy koncentracyjne"

Karalność za "polskie obozy koncentracyjne"

22 lutego 2005 prof. Justyn Piskorski Analiza < 1

Instytut Sobieskiego przedstawia propozycję zmiany ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, przewidującą wprowadzenie odpowiedzialności karnej za propagowanie kłamstwa oświęcimskiego, polegającego na przypisywaniu zbrodni nazistowskich osobom które ich nie popełniły.

Uważamy, że wprowadzenie takiej poprawki jest wskazane wobec powtarzanych notorycznie kłamstw o „polskich obozach koncentracyjnych”. Poprawka umożliwia ściganie sprawców także wtedy, gdy czyn został popełniony zagranicą.

Jesteśmy przekonani, że stronnictwa parlamentarne doprowadzą do uchwalenia proponowanej przez IS zmiany ustawy o IPN.

Od szeregu lat spotykamy się z twierdzeniami o tym, że jakoby Polska i Polacy zakładali i prowadzili obozy koncentracyjne w czasie II Wojny Światowej. Pojawiają się sformułowania „polskie obozy koncentracyjne”, „polskie obozy śmierci” itd. Państwo polskie było dotychczas bezbronne wobec takich oszczerstw, a są to niewątpliwie czyny o znacznym stopniu szkodliwości społecznej.

Proponowana przez Instytut Sobieskiego poprawka do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej ma wypełnić lukę w prawie polskim, polegającą na tym, że dotychczas karalne było jedynie zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim i komunistycznym (czyli zaprzeczanie faktom), nie zaś aktywne propagowanie fałszu. Rzeczpospolita Polska jest krajem który w wyniku wojny stracił ok. 6 milionów obywateli, zamordowanych w obozach, zabitych podczas działań wojennych, rozstrzelanych w egzekucjach, zagłodzonych. Okupant niemiecki zgładził niemal wszystkich Żydów polskich. Ze względu na ogrom tych zbrodni, należy ograniczyć zakres wolności słowa na drodze działań ustawodawczych.

Poprawka umożliwi ściganie tych czynów nie tylko w przypadku dystrybucji wydawnictw lub wygłaszania wypowiedzi zawierających sformułowania o „polskich obozach śmierci” na terytorium RP, ale także w razie popełnienia ich za granicą. W tym drugim przypadku polskie organy prokuratury powinny podejmować energiczne działania i zgodnie z porozumieniami międzynarodowymi dochodzić pomocy prawnej kraju w którym przebywa sprawca, lub nawet występować o jego ekstradycję.

RP przegrała wojnę w 1939 r. Przegrała także pokój narzucony przez Stalina. Obecnie musi wygrać walkę o swoje dobre imię.