Seminarium o ochronie konsumentów w Grupie Wyszehradzkiej

1 października 2015 Zespół IS Wydarzenie < 1

W piątek 2 października w siedzibie Instytutu Sobieskiego odbywać się będzie organizowane przy udziale czeskiego think-tanku Asociace pro Mezinarodni Otazky (AMO) seminarium eksperckie poświęcone wymianie doświadczeń w zakresie ochronie konsumenta w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Spotkanie jest częścią finansowanego ze środków Funduszu Wyszehradzkiego międzynarodowego projektu badawczego Smooth Functioning of the Internal Market between V4 Countries dotyczącego rynku wewnętrznego krajów V4. Celem projektu jest m.in. pobudzanie rozwoju i znoszenie barier na rynku wewnętrznym państw Grupy Wyszehradzkiej. Instytut Sobieskiego jest partnerem merytorycznym wydarzenia, reprezentowanym przez Liwiusza Wojciechowskiego, doktoranta przy Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Projekt zakończy się wydaniem raportu, podsumowującego seminaria eksperckie w Pradze, Budapeszcie, Bratysławie i Warszawie. Poniżej do pobrania publikacja podsumowująca projekt.