• Home
  • Rezolucja PE ma doniosłe konsekwencje prawne i gospodarcze

Rezolucja PE ma doniosłe konsekwencje prawne i gospodarcze

22 listopada 2012 dr Robert Zajdler Media < 1

Decyzje PE pierwszym krokiem w działaniach zmierzający do uregulowania statusu prawnego poszukiwania i wydobywania gazu i ropy z łupków.

W dniu 21 listopada podczas Sesji Plenarnej Parlamentu Europejskiego, po burzliwej debacie dnia poprzedniego, Parlament Europejski (PE) przyjął dwa sprawozdania dotyczące problematyki gazu z pokładów łupkowych. Oba sprawozdania, w zrównoważony sposób, wskazują znaczenie gazu i ropy z łupków dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy oraz zmniejszenia uzależnienia od zewnętrznych dostaw tych surowców do Unii Europejskiej. Wskazują równocześnie na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska w związku z wykorzystaniem tej technologii pozyskania gazu ziemnego i ropy naftowej. Ukazują potrzebę analizy szeregu kwestii przez Komisję Europejską.

Źródło: CIRE. Czytaj dalej…