Razem czy osobno? Polska wobec unii bankowej

14 listopada 2012 Zespół IS Wydarzenie 2 min

Instytut Sobieskiego zaprasza na spotkanie:

„Razem czy osobno? Polska wobec unii bankowej”

Decyzja o wejściu Polski do tzw. Unii Bankowej jest być może najważniejszą dziś kwestią dla polskiej suwerenności i perspektyw rozwoju. Czy lepiej jest uznać, że 70% krajowego sektora finansowego, znajdujące się w rękach europejskich inwestorów, będzie zgodnie z naszym interesem nadzorowane z Frankfurtu, ale wyłączna kontrola nad polskimi instytucjami pozostanie w Warszawie? Czy może raczej należy oddać nadzór nad całym polskim systemem finansowym w ręce Europejskiego Banku Centralnego, ale jednocześnie uzyskać również na to pewien wpływ?

Jak rozwiązać ten dylemat odpowiedzą nasi znakomici goście:
Prof. Andrzej Sławiński
Dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse
Dr Marek Cichocki
Prowadzenie: Jan Filip Staniłko (Instytut Sobieskiego)
Współorganizator: Koło Naukowe Prawa Bankowego WPiA UW
Partner: Instytut Europeistyki UW
Termin: 20 listopada, godz. 17.
Miejsce: sala balowa Pałacu Tyszkiewiczów, kampus Uniwersytetu Warszawskiego (Krakowskie Przedmieście 32)
Prof. Andrzej Sławiński – polski ekonomista, profesor, dyrektor Instytutu Ekonomicznego NBP, członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2004-2010. Autor licznych zagranicznych i krajowych publikacji. W latach 80. zajmował się problematyką wdrażania programów stabilizacyjnych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w kolejnych latach kwestią banków centralnych, funkcjonowaniem rynków instrumentów pochodnych i kryzysów walutowych w krajach wschodzących.
Dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse – politolog i socjolog, doktor habilitowany nauk politycznych. Ekspert Instytutu Sobieskiego. Jest członkiem Zespołu Problemowego ds. Polityki Regionalnej i Przestrzennej przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Specjalizuje się w problematyce rozwoju regionalnego, studiach europejskich i zarządzania w administracji publicznej. Autor ekspertyz na temat rozstrzygnięć ustrojowych Unii Europejskiej i rozwoju regionalnego min.: dla Sejmu RP, Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Dr Marek Cichocki – polski filozof, historyk idei politycznych, dziennikarz i publicysta konserwatywny, były doradca społeczny prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Od 2004 r. jest dyrektorem programowym w Centrum Europejskiego Natolin i redaktorem naczelnym pisma „Nowa Europa. Przegląd Natoliński” oraz „Teologii Politycznej”. Opublikował ostatnio „Problem politycznej jedności w Europie”. Podczas szczytu Unii Europejskiej w Brukseli w dniach 21–22 czerwca 2007 był głównym negocjatorem ze strony polskiej.
Serdecznie zapraszamy!
Zespół IS