• Home
  • Propozycja dla Państwowej Komisji Wyborczej

Propozycja dla Państwowej Komisji Wyborczej

31 marca 2020 prof. Krystyna Bobinska Komentarz 2 min

Mając świadomość, że: 

Rozpowszechniana jest opinia, że uczestnictwo wyborach spowoduje masowe zarażanie się jednych od drugich głosujących stłoczonych przy urnach. Niektóre samorządy uważają, że nie da się zorganizować bezpiecznie wyborów. Mogą to być względy polityczne bądź finansowe.

Proponuję PKW ramy możliwych działań, które: 

  1. mogą rozwiać obawy zarówno potencjalnych głosujących podatnych na sugestie przesunięcia ze względów zdrowotnych; 
  2. obawy samorządów, że nie potrafią tego dobrze i bezpiecznie zorganizować;
  3. obawy o wzrost kosztów organizacyjnych przeprowadzenia wyborów.

Po pierwszeOrganizacja wyborów ze względów zdrowotnych

– zabezpieczyć obsługę wyborów (komisję) siedzących przy biurkach ekranami takimi jak w np. aptekach i cały czas dezynfekować wszystko – ekrany, stoliki, klamki, itd.;

– w żadnym wypadku nie zgadzać się na zmniejszenie liczby członków komisji, ponieważ to tylko utrudni dostęp do głosowania;

– 3 osobowe komisje muszą pozostać dla zachowania bezpieczeństwa głosujących i rozładowania tłoku, który zawsze się tworzy w godzinach południowych.

W obwodowej komisji siedzą trzy osoby i mają przed sobą listy wyborców głosujących podzielone ulicami. Ten gotowy schemat podzielić na godziny: od 8 do 11 pierwsza grupa ulic. Od 11 do 14 druga grupa ulic. Od 14 do 17 trzecia grupa ulic; od 17 do 20 ci, którzy nie mogli przyjść inaczej. Przed wejściem powinna stać osoba, która będzie wpuszczać kolejno glosujących oraz stolik ze środkiem dezynfekcyjnym dla oczyszczenia dłoni.

Listy ulic, które znalazły się w wyżej wymienionych grupach powinny być wywieszone w intrenecie na stronach gmin oraz rozesłane do wszystkich wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, itd. Powinny też być wywieszone na drzwiach lokali wyborczych. Rozsyłając zalecenie podziału należy sformułować je, jako apel do obywateli ze względu na ich własne bezpieczeństwo zdrowotne. Chodzi o to, żeby nie było zarzutu o ograniczenie wolności wybrania godziny głosowania.

Po drugie: Pomoc finansowa dla opisanej organizacji wyborów

Samorządy narzekają, że rząd narzuca im zadania zlecone i nie płaci za te zadania. W wypadku organizacji wyborów prezydenckich Komisja Wyborcza powinna tak porozumieć się z właściwymi organami finansowymi, aby gminy, które organizują wybory, mogły otrzymać zaliczkę w wysokości co najmniej 1/ 3 przewidzianej dotychczas sumy na poniesienie dodatkowych kosztów związanych z koniecznymi zabezpieczeniami organizacji wyborów w warunkach epidemii. Pozostałą część samorządy otrzymają tak szybko jak spełnią warunki przewidziane prawem.