• Home
  • Poland – From Partitions to EU Accession. A Modern Economic History

Poland – From Partitions to EU Accession. A Modern Economic History

3 grudnia 2018 Piotr Koryś Media 2 min

W wydawnictwie Palgrave ukazała się publikacja dr. Piotra Korysia „Poland From Partitions to EU Accession A Modern Economic History, 1772–2004”. To pierwsze kompleksowe omówienie współczesnej ekonomicznej historii Polski po angielsku.

Książka ta analizuje przejście Polski z kraju post-feudalnego, zacofanego, peryferyjnego do nowoczesnego, kapitalistycznego, europejskiego państwa: od podziału Unii Polsko-Litewskiej do zniesienia „drugiej pańszczyzny”; późnej industrializacji do państwowego socjalizmu; podziałów po rozbiorach po przesiedlenia na zachód po II wojnie światowej; oraz od „Solidarności” do przystąpienia do Unii Europejskiej.

Czy Polska mogła być rzeczywiście uważana za kraj „słabo rozwinięty” przez ostatnie 200 lat? Jakie czynniki przyczyniły się do jej „zacofania”? Czy Polsce udało się już dogonić Zachód? Ta książka odpowiada na te i wiele innych pytań, które są kluczowe do zrozumienia historii gospodarczej współczesnej Europy Środkowo-Wschodniej. Rozwój gospodarczy Polski jest analizowany za pomocą danych i statystyk, a także poprzez analizę idei, które utorowały drogę modernizacji gospodarczej i społecznej.

Kup książkę

This book surveys Poland’s move from being a post-feudal, backward, peripheral country to being a modern, capitalist, European state: from the partition of the commonwealth of Poland and Lithuania to the abolishment of ‘second serfdom’; late industrialization to state socialism; post-partition fragmentation to post-Second World War westward dislocation; and from the ‘Solidarność’ movement to accession into the European Union.

Could Poland really be considered an ‘underdeveloped’ nation throughout the last 200 years? What factors contributed to its ‘backwardness’? Has Poland yet managed to catch up with the West? This book, the first overview of the modern economic history of Poland to be published in English, addresses these and many other questions crucial for developing our understanding of the economic history of modern Central-Eastern Europe. The economic development of Poland is analyzed through data and statistics, as well as through analysis of the ideas that paved the way for the politics of economic and social modernization.

Buy this publication