• Home
  • Państwo w państwie

Państwo w państwie

Od wielu lat w kwestii restrukturyzacji PKP niewiele się zmienia – mówi dr hab. Krystyna Bobińska, ekspert z Instytutu Sobieskiego.

Projekt podziału kolei nie został zrealizowany. Spółki z Grupy PKP wciąż pozostają w holdingu, a plan był taki, aby utworzyć z nich samodzielne podmioty. W obecnym stanie poszczególne spółki funkcjonują jak państwo w państwie. A to, niestety, objawia się tendencją do działania dla własnych korzyści. Dopóki nie zmieni się tej sytuacji, to koszty działalności, które na kolei i tak już są ogromne, będą dalej obciążać społeczeństwo.

Nieprawidłowości, które wykazał wewnętrzny audyt zlecony przez zarząd PKP S.A. pokazują skalę patologii na kolei. Jednak przyczyny tego stanu rzeczy tkwią dużo głębiej. Przede wszystkim w tym, że spółki nie są odrębne. Grupa PKP powinna być rozbita formalnie, funkcjonalnie na zupełne odmienne spółki działające na zasadach komercyjnych. W holdingu prawie wszystko można ukryć, np. straty i dochody jednych spółek zaksięgować na kontach innych spółek. Jedynie zarządca infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe, powinien zostać państwowy.

Źródło: Kurier Kolejowy. Czytaj dalej…