Moje pierwsze kroki na giełdzie

26 listopada 2006 Zespół IS Wydarzenie < 1

Instytut Sobieskiego w dniach 18-26 XI 2006 zrealizował niekomercyjny program szkoleń, skierowany do młodzieży ponadgimnazjalnej oraz studentów, który miał za zadanie w ramach kilku spotkań przybliżyć tematykę rynku kapitałowego, giełdy i analizy mechanizmów finansowych.
 
Instytut Sobieskiego stara się w ten sposób przyczynić do powstania w przyszłości w Polsce grupy świadomych inwestorów, którzy będą posiadali odpowiednią wiedzę do bezpiecznego poruszania się na rynku kapitałowym.
W szkoleniach wzięło udział ponad 20 osób, wybranych na podstawie konkursu zgłoszeń. Uczestnik musiał uzasadnić, dlaczego chciałby wziąć udział w programie oraz przekonać jury, że zdobyta podczas szkoleń wiedza przyda mu się w przyszłości.
Szkolenia poprowadzili wykwalifikowani specjaliści:
Moduł I – Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe – dr Robert Ślepaczuk z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego;
Moduł II – Metody wspólnego inwestowania – Jarosław Górski, ekspert Instytutu Sobieskiego w obszarze gospodarki;
Moduł III – Giełda Papierów Wartościowych – teoria i praktyka – Marcin Panek, doradca Noble Bank;
Moduł IV – Metody analizy rynku kapitałowego – dr Andrzej Karpio ze Szkoły Giełdowej przy SGGW w Warszawie.
Gościnnie wystąpił Piotr Łaś z CitiBanku Handlowego w Warszawie, który poszerzył tematykę szkoleń o zagadnienia związane z rynkiem walutowym.
W ankietach ewaluacyjnych jakie wypełniali uczestnicy, otrzymaliśmy ocenę od 8 do 10 punktów (w dziesięciostopniowej skali) za całość programu.
Partnerzy:
Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, działająca przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Fundacja Kronenberga
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA