Bariery administracyjne czy przestrzeń dla rozwoju? Przykład spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

12 marca 2015 Zespół IS Wydarzenie 2 min

Instytut Sobieskiego zaprasza na debatę pt.

Bariery administracyjne czy przestrzeń dla rozwoju?

Przykład spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

 

Debata odbędzie się 26 marca 2015 r. w Warszawie, w Domu Dziennikarza (Centrum Prasowe Foksal) przy ul. Foksal 3/5 w godz. 10.00-13.00.

Agenda

10.00 – Przywitanie gości, słowo wstępne

10.15 – Panel dyskusyjny, w którym udział wezmą:

prof. Grażyna Ancyparowicz

Maciej Rapkiewicz

mec. Joanna Mędrzecka

mec. Jacek Skoczek

prof. Jerzy Żyżyński

Prowadzenie – Wojciech Surmacz

12.30 – Podziękowania, zamknięcie debaty

Patronat medialny nad debatą objęły Gazeta Bankowa i portal wGospodarce.pl.

Zgłoszenia udziału: sobieski@sobieski.org.pl

Gazeta Bankowa

wGospodarce

Paneliści

Grażyna Maria Ancyparowicz – absolwentka Szkoły Głównej Handlowej (d. SGPiS), doktorat uzyskała w 1981 r., stopień dr hab. nauk ekonomicznych w 1987 r. Od 1991 r. do 2011 r. działalność naukową łączyła z pracą instytucjach rządowych. Odznaczona srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia dydaktyczne. Jest autorką kilku podręczników, licznych artykułów, raportów i ekspertyz. Specjalizuje się w zagadnieniach makroekonomicznych, w tym szeroko pojętej problematyki finansów. Wykłada w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach.

Joanna Mędrzecka – adwokat Joanna Mędrzecka reprezentuje Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową w postępowaniach administracyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego, w tym w postępowaniach dotyczących spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, a także w postępowaniach legislacyjnych, mających za przedmiot akty prawne dotyczące kas (Kasa Krajowa jest ustawowo uprawniona do opiniowania takich przepisów). Jest także pełnomocnikiem wnioskodawców Grupy Posłów i Grupy Senatorów w sprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczącej niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy o skok.

Maciej Rapkiewicz – od 2009 r. prowadzi działalność konsultingową i szkoleniową, w latach 1998-2009 pracownik instytucji finansowych, m.in. wiceprezes zarządu TFI PZU S.A. (2006-2009). Absolwent m.in. Uniwersytetu Łódzkiego oraz programu MBA Finance & Insurance. Od 2011 r. Członek Zarządu Instytutu Sobieskiego oraz ekspert w zakresie finansów publicznych, autor licznych publikacji i komentarzy.

Jacek Skoczek – komandytariusz w kancelarii adwokackiej, reprezentującej Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową oraz spółdzielcze kasy w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Ekspert z ramienia Kasy Krajowej przy komisjach legislacyjnych opracowujących projekty ustaw o usługach płatniczych oraz o spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych (lata 2011-13). Obecnie realizujący przewód doktorski na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Jerzy Żyżyński – prof. zw. nauk ekonomicznych, zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania, stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1997 na podstawie pracy „Pieniądz a transformacja gospodarki”, profesurę na podstawie książki „Budżet i polityka podatkowa”. Nauczał także statystyki, podstaw matematyki wyższej dla ekonomistów oraz zastosowań matematyki w zarządzaniu. Głównym przedmiotem jego zainteresowań naukowych są: ekonomia sektora publicznego, rola państwa w gospodarce, polityka pieniężna, makroekonomia. W latach 1998-2004 – członek Rady Społeczno-Gospodarczej przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych; 2005 r. ekspert Komisji Śledczej Sejmu RP ds. prywatyzacji PZU; 2006-2007 r. – ekspert Komisji Śledczej Sejmu RP ds. prywatyzacji sektora bankowego, w 2010 r. – powołany do Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP Lechu Kaczyńskim, członek zespołu doradców prezesa NBP Sławomira Skrzypka.