Polska a Niemcy – jak państwo wspiera aktywność obywatelską?

13 listopada 2014 Zespół IS Wydarzenie < 1

Po majowej debacie o finansowaniu partii politycznych z budżetu państwa, Instytut Sobieskiego i Fundacja Konrada Adenauera organizują kolejne spotkanie dyskusyjne, tym razem poświęcone analizie systemu wsparcia aktywności obywatelskiej w Polsce i w Niemczech. Temat ten jest niezwykle aktualny, ponieważ Polska ma jeden z najniższych w Unii Europejskiej poziomów partycypacji obywatelskiej i kapitału społecznego.

„Polska a Niemcy – jak państwo wspiera aktywność obywatelską?”

z udziałem
prof. dr. hab. Piotra Glińskiego
Piotra Kontkiewicza
Rafała Górskiego
dr. hab. Sebastiana Ungera

Prowadzenie:
Piotr Krygiel (Instytut Sobieskiego)

Debata odbędzie się w czwartek 20 listopada br. o godz. 17.00 w Centrum Myśli Jana Pawła II, przy ul. Foksal 11, III piętro w Warszawie. W trakcie debaty zapewnione będzie tłumaczenie polsko-niemieckie.

– ♦ Jakie są mechanizmy wsparcia przez państwo aktywności obywatelskiej i działalności organizacji pozarządowych w Polsce i w Niemczech?
– ♦ Jakie są główne bariery dla aktywności obywatelskiej w Polsce?
– ♦ Co państwo polskie może uczynić, aby podnieść poziom zaangażowania publicznego obywateli w Polsce?

Na te i inne ważne pytania spróbują odpowiedzieć zaproszeni eksperci:

prof. dr hab. Piotr Gliński – socjolog, pracownik Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, kierownik Katedry Socjologii Struktur Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku, przewodniczący Rady Programowej PiS.

Rafał Górski – społecznik, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO). Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1995 r. robi innowacje społeczne, polityczne i biznesowe, m.in. „Obywatele decydują” i „Tiry na tory”.

Piotr Kontkiewicz – zastępca dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

dr hab. Sebastian Unger – prawnik, wykładowca na Katedrze Prawa Publicznego i Teorii Państwa na Uniwersytecie w Monachium, specjalizuje się w tematyce organizacji pozarządowych