Jak państwo może wspierać innowacje?

27 października 2010 Zespół IS Wydarzenie < 1

27 października 2010 r. Instytut Sobieskiego gościł Panią Magdalenę Burnat-Mikosz na spotkaniu pt. „Jak państwo może wspierać innowacje? Przegląd doświadczeń światowych i propozycje dla Polski”.
 
Polska jest krajem, w którym o innowacyjności głównie się dyskutuje. Gdy przychodzi do konkretnych działań okazuje się, że system edukacyjny jest nieefektywny, nakłady na naukę za małe, przedsiębiorczość oparta o przewagi cenowe, a nie jakościowe, a system podatkowy antybodźcowy.
Jednym z instrumentów wspierania innowacyjności gospodarki, którym dysponuje państwo jest polityka podatkowa oraz dotacje. Jednak z tego narzędzia nie korzystamy wcale lub korzystamy źle. Na spotkaniu przedstawimy porównawcze badanie podatkowych systemów wsparcia innowacji na świecie oraz propozycje rozwiązań dla Polski.
Magdalena Burnat-Mikosz nazywana jest „królową polskiego consultingu”. Absolwentka Ecole International de Science Politiques i College of Europe — Natolin. Współpracowała z Janem Kułakowskim w czasie negocjacji akcesyjnych, pracowała w Arturze Andersenie, Ernst & Young, Accreo. Obecnie jest szefową działu dotacji i ulg inwestycyjnych, partnerem w Deloitte. Matka trojga dzieci.