Europejska wymiana doświadczeń. Międzynarodowe seminarium e-Government

30 listopada 2006 Zespół IS Wydarzenie 2 min

30 listopada 2006 pod auspicjami Instytutu Sobieskiego odbyło się spotkanie pt. „Europejska wymiana doświadczeń. Międzynarodowe seminarium e-Government”.

Kwestia informatyzacji administracji publicznej jest w Polsce jeszcze dość odległym tematem. Dotychczasowe rozwiązania były wprowadzane cząstkowo i sporadycznie, ale wiele istotnych kwestii dotyczących metod wdrażania rozwiązań informatycznych, finansowania, czy koordynowania pozostaje pod znakiem zapytania.

Seminarium miało stworzyć platformę wymiany doświadczeń oraz poglądów na sferę e-Government.

Wśród zaproszonych gości znalazło się trzech prelegentów zagranicznych, którzy w swoich prezentacjach przedstawili drogę udoskonalania procesu informatyzacji w administracji publicznej oraz zalet jego stosowania. Dyskusję moderował znany i ceniony reżyser teatralny Jarosław Kilian.

Colm Butler, Dyrektor Wydziału ds. Społeczeństwa Informacyjnego w Kancelarii Premiera (Taoiseach) w Irlandii, omówił jak e-Government stało się pojęciem integrującym irlandzkie społeczeństwo. Najtrudniejsze, według słów Colma Butlera było przekonanie sfer rządzących do zastosowania technik informatycznych w zarządzaniu publicznym. Postęp i efektywność, jakie wiązały się z tymi rozwiązaniami był argumentami nie do przebicia. Wśród głównych tez postawionych przez Butlera, można wymienić pogląd, iż przeniesienie aplikacji biznesowych do sektora rządowego nie sprawdziło się ze względów kulturowych. Różnice pomiędzy sektorem biznesowym a zbiurokratyzowanym sektorem rządowym sprawiają, że bez zmian procedur i mentalności ciężko jest wprowadzić nowoczesne technologie.

Prezentacja Colma Butlera

Antonio Cordella, wykładowca London School of Economics and Political Science, specjalizujący się w zagadnieniach informatyzacji, starał się odpowiedzieć na pytania: dlaczego rządy na świecie inwestują w technologie informacyjno-komunikacyjne, jak rozległe jest działanie sfery e-Governmment. Wyraźnie zaznaczył, że ICT (Information and Communication(s) Technology) nie jest jedynie narzędziem do przekształceń systemów biurokratycznych w bardziej zorientowany rynkowo system zarządzania, ale jest również narzędziem do wspierania owych biurokratycznych funkcji administracyjnych. Dr Antonio Cordella rozważał rolę e-Governmentu w nowym zarządzaniu publicznym. Jego główną tezą było twierdzenie, iż e-Government nie jest sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy, lecz drogą do zmiany formy sprawowania rządów.

Olli-Pekka Rissanen, doradca w Ministerstwie Finansów Finlandii w zakresie e-Government oraz strategii IT dla rządu, omówił jak sfera e-Government ewaluowała w jego kraju. Przedstawił kompleksową analizę funkcjonalności oraz rozwiązań jakie dziś stosują przedstawiciele administracji publicznej w Finlandii, oraz jakie podziela całe fińskie społeczeństwo. Olli–Pekka Rissanen w swoim wystąpieniu rozważał problem infrastruktury dla e-Governmentu i czy rząd powinien być odpowiedzialny za zbudowanie strategicznej infrastruktury IT, czy też powinien pozwolić by to wolny rynek ukształtował tę infrastrukturę. Jednocześnie zwrócił uwagę, że rząd nie może zbytnio wyprzedzać swoich obywateli w technicznych nowinkach, gdyż powstanie próżnia spowodowana brakiem odpowiednich umiejętności klientów/obywateli.

Prezentacja Olli-Pekka Rissanena

Jedną z głównych prezentacji wygłosił również ekspert Instytutu w obszarze nowych technologii Marek Borzestowski. W swoim wystąpieniu pytał o różnicę pomiędzy e-Rzeczpospolitą a IV RP. Stwierdził także, iż „potrzebne są fundamentalne zmiany na poziomie kulturowym i dopiero po nich możemy myśleć o wprowadzaniu zmian technologicznych”. Przywołał przykład informatyzacji ZUS, gdzie założenia systemu przygotowywali nie-informatycy i w związku z tym system miał być przygotowany w trzy miesiące, co było w praktyce nie do zrealizowania.

Prezentacja Marka Borzestowskiego

Po wystąpieniach nastąpiła dyskusja. Wzięli w niej udział zaproszeni goście: przedstawiciele administracji publicznej szczebla krajowego i samorządowego, dziennikarze, przedstawiciele środowiska naukowego i biznesowego. Bardzo interesująca była wypowiedź prezesa Związku Powiatów Polskich, który stwierdził, że „problem społeczeństwa informacyjnego jest zbyt poważną sprawą, by poświęcić ją informatykom”.

Partnerzy:

Firma IBM – partner merytoryczny

Patronat prasowy:

Międzynarodowy Przegląd Polityczny