Energia atomowa dla Polski

21 marca 2007 Zespół IS Wydarzenie 2 min

21 marca 2007 roku w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Energia atomowa dla Polski. Uwarunkowania prawne, ekonomiczne i technologiczne inwestycji” – wspólne przedsięwzięcie Instytutu Sobieskiego oraz Adventure Consulting Sp. z o.o.

Konferencję objęli honorowym patronatem Jarosław Kaczyński, Prezes Rady Ministrów RP oraz Piotr Woźniak, Minister Gospodarki RP.
W spotkaniu udział wzięli: Piotr Naimski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki RP, Artǔras Dainius, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Republiki Litewskiej, Alberts Sarkanis, Ambasador Republiki Łotewskiej w Polsce oraz liczni eksperci, naukowcy, przedstawiciele kancelarii prawnych i firm energetycznych.Przewodnim tematem konferencji były perspektywy rozwoju energetyki atomowej w Polsce i w regionie w kontekście planowanej budowy elektrowni atomowej Ignalin II na Litwie. O potrzebie i korzyściach płynących z tego projektu mówili Artǔras Dainius oraz Alberts Sarkanis. Dla państw bałtyckich zbudowanie nowych reaktorów atomowych w miejsce starych to konieczność.

Litwa, do czasu wyłączenia pierwszej z siłowni 31 grudnia 2004 roku, niespełna 80% wykorzystywanej energii otrzymywała właśnie z Ignalina. Z kolei Łotysze obawiają się zachwiań w przepływie gazu i energii elektrycznej z Rosji – powiedział Ambasador Alberts Sarkanis. Piotr Naimski przekonywał, że dzięki przyłączeniu się Polski do realizacji projektu skorzystają przede wszystkim mieszkańcy północno-wschodniej części kraju, a przedsięwzięcie, choć kosztowne, w długiej perspektywie czasowej jest opłacalne.Zdaniem Hanny Trojanowskiej z Polskich Sieci Elektroenerge- tycznych S.A udział polskich firm w projekcie Ignalin II przyczyni się ponadto do integracji rynków energii elektrycznej w regionie, zmniejszy ryzyko inwestycyjne oraz koszt liczony na MW zainstalowanej mocy.

Będzie także okazją dla zdobycia niezbędnego doświadczenia przy budowie i eksploatacji elektrowni atomowej, które Polscy będą mogli wykorzystać w przypadku realizacji podobnego projektu w swoim kraju.O konieczności budowy elektrowni jądrowych w Polsce przekonany jest dr Mirosław Duda z Agencji Rynku Energii. Wynika ona „z braku możliwości zapewnienia długofalowego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w racjonalny sposób bez tej technologii”. Jego zdaniem wzrastające wymogi ekologiczne, niski udział energii odnawialnej oraz brak dywersyfikacji paliw w kraju będącym monokulturą węglową, przy jednoczesnym przewidywanym dwukrotnym wzroście zużycia energii elektrycznej do 2030 roku, stwarzają poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. W związku z tym w kraju powinny zostać uruchomione bloki jądrowe o łącznej mocy 4500 MW.

Szansą dla polskiej elektroenergetyki mają stać się jądrowe reaktory wysokotemperaturowe i nowoczesne, niskoemisyjne technologie – uważa profesor Stefan Chwaszczewski z Instytutu Energii Atomowej w Świerku. Wykorzystanie węgla do generacji paliw płynnych i gazowych przy zastosowaniu tych reaktorów, pozwoli istotnie zmniejszyć ilość emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów.

Aby rozpoczęcie budowy elek- trowni jądrowej w Polsce było w ogóle możliwe, niezbędne jest podjęcie szeregu kroków legislacyjnych. Nie mamy bowiem odpowiednich przepisów regulu- jących rozpoczęcie inwestycji. Piotr Woźny i Janusz Kobeszko z kancelarii prawnej Grynhoff, Woźny i Wspólnicy uważają, że w tym zakresie Polska, jako sygnatariusz Traktatu Karty Energetycznej i członek UE, może liczyć na merytoryczne wsparcie odpowiednich struktur unijnych. Powinna również czerpać z doświadczeń zagranicznych.

Wiedzą na temat prawno- finansowych modeli realizacji inwestycji takich jak elektrownia atomowa podzielił się Květoslav Krejči, reprezentujący kancelarię prawną White&Case w Pradze. Z kolei Martin Uhliř z ČEZ Company przedstawił studium przypadku budowy Temelina II.

Współpracujący z PriceWaterhouseCoopers, David Clarke, za kluczową kwestię przy realizacji projektów tego typu uznał pozyskanie społecznej akceptacji. Przekonanie społeczeństwa co do bezpieczeństwa i korzystnego oddziaływania na środowisko elektrowni jądrowych w Wielkiej Brytanii trwało sześć lat. Warto więc, by polski rząd już teraz zaczął przekonywać do niej polskie społeczeństwo. Tym bardziej, że proces realizacji przedsięwzięcia trwa średnio kilkanaście lat.

Partnerzy konferencji:

White & Case

Crowley Infrastructure Development Group

PricewaterhouseCoopers

Instytut Energii Atomowej

Patronat medialny:

Rzeczpospolita

Międzynarodowy Przegląd Polityczny

Wprost

Interfax Central Europe

TVP3 Regionalna

Współorganizator:

Adventure Consulting sp. z o.o.

Zespół organizacyjny projektu:

Marek Dominik Peda – koordynator projektu

Justyna Afek

Tomasz Snażyk

Pobierz program konferencji