Grzegorz Pytel

grzegorz.pytel@sobieski.org.pl | +44 7768 585 253
Ekspert w dziedzinie gospodarki i nowych technologii.

Tematy: Społeczeństwo informacyjne, oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym, globalne strategie teleinformatyczne, bezpieczeństwo energetyczne, tematyka LNG.

Publikacje eksperckie