• Home
  • dr hab. Robert Zajdler

dr hab. Robert Zajdler

robert.zajdler@sobieski.org.pl

Tematy: Energetyka. Integracja europejska.

Partner w kancelarii prawnej świadczącą usługi dla sektora energetycznego Zajdler Energy Lawyers & Consultants. Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Pełnomocnik Dziekana ds. R&D.

Wcześniej, pracując dla Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa był m.in. pełnomocnikiem Polski w postępowaniach arbitrażowych, w tym opartych na Traktacie Karty Energetycznej oraz regułach FIDIC. Pracując dla Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej zajmował się negocjacjami akcesyjnymi Polski do Unii Europejskiej oraz dostosowaniem prawa polskiego do wymogów prawa Unii Europejskiej. Pracował również dla Komisji Europejskiej.

Wykładowca i autor licznych publikacji w dziedzinie energetyki.