• Home
  • dr Piotr Hańczyc

dr Piotr Hańczyc

piotr.hanczyc@sobieski.org.pl | +48 509 857 700
Ekspert w dziedzinie nowych technologii, szkolnictwa wyższego i ochrony zdrowia

Tematy: modele kształcenia kadr akademickich, systemowe uwarunkowania szkolnictwa wyższego w kraju i na świecie, ochrona zdrowia i nowe technologie w medycynie dotyczące starzenia społeczeństw, techniki wczesnego wykrywania i diagnozowania chorób neurodegeneracyjnych takich jak choroba Alzheimera lub Parkinsona.

Publikacje eksperckie

Prowadzi badania w zakresie chorób związanych ze starzeniem społeczeństw. Współpracuje z licznymi ośrodkami z kraju i z zagranicy, w tym z noblistą prof. Alanem Heeger’em. Jest głównym autorem przełomowych badań opublikowanych w Nature nad zastosowaniem technologii laserowej w wykrywaniu struktur związanych z neurodegeneracją.
Laureat licznych nagród i grantów między innymi Szwedzkiego Ministerstwa Nauki (VR) i Komisji Europejskiej. Pierwszy nagrodzony stypendium im. Barbary Skargi Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za odważne przekraczanie granic różnych dziedzin nauki.