• Home
  • Kraje CE wspierają transformację energetyczną

Kraje CE wspierają transformację energetyczną

5 grudnia 2017 Zespół IS Wydarzenie 2 min

Europa Środkowa jest szybko rozwijającym się regionem z rosnącym zapotrzebowaniem na energię, dlatego w celu zapewnienia zrównoważonej transformacji energetycznej, firmy i rządy zaczęły poszukiwać innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą na dalszy rozwój gospodarczy przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego wykorzystania zasobów energetycznych. Biomasa, inteligentne sieci, efektywna rafinacja, odnawialne źródła energii oraz e-mobilność znalazły się wśród projektów zaprezentowanych podczas drugiej edycji Środkowoeuropejskiego Dnia Energii w Brukseli.

Chociaż według Europejskiej Tabeli Wyników Innowacyjności wszystkie kraje Europy Środkowej osiągają wyniki poniżej średniej UE, warto wspomnieć, że region ten rozpoczyna swoją podróż ku innowacji w dziedzinie energii od znacznie trudniejszej pozycji wyjściowej niż Europa Zachodnia.

„Z pewnymi wyjątkami, publiczne i prywatne środki finansowe przeznaczone na działalność badawczo-rozwojową w zakresie energii są znacznie niższe, decentralizacja i cyfryzacja produkcji i przesyłania energii jest wolniejsza, a trendy w e-mobilności wykazują nieśmiałe oznaki rozwoju. Niemniej jednak, region przebudza się, chcąc zachować konkurencyjność na globalnym rynku. To, co zaobserwowaliśmy podczas dzisiejszego wydarzenia, jest konkretnym dowodem na to, że jako region, chcemy odgrywać istotną rolę w tych procesach – powiedział przewodniczący Rady Dyrektorów CEEP, Leszek Jesień.

Z perspektywy przedsiębiorstw, inwestycje w innowacje energetyczne są bardzo ryzykowne i bez publicznego wsparcia (politycznego i finansowego) mało kto odważy się je zrealizować. Jest to szczególnie widoczne w przypadkach, gdzie potrzebne są wysokie wydatki na infrastrukturę.

„Inwestycje, zwłaszcza o charakterze systemowym, wymagają długoterminowej pewności i stabilności w odniesieniu do wizji politycznej, ram prawnych i specjalnych środków zachęcających. Łącząc te wszystkie elementy, nie można bardziej podkreślić znaczenia zasady neutralności technologicznej. Od odnawialnych źródeł energii po czyste technologie węglowe, wszelkie źródła powinny być wykorzystane w sposób najbardziej wydajny i przyjazny dla środowiska, tak, aby zapewnić nam niezależność energetyczną, a tym samym bezpieczeństwo” – podkreślił Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący komisji Przemysłu, Badań i Energii (ITRE).

Członkowie CEEP, firmy z Polski i innych krajów regionu obecne na wydarzeniu, wyrazili gotowość do wsparcia zrealizowania celów wyznaczonych przez UE w zakresie klimatu i energii, o ile nie będzie to hamować rozwoju gospodarczego regionu.

“Oprócz konsolidacji ram prawnych i zapewnienia środków finansowania, Komisja Europejska koncentruje swoje wysiłki na opracowaniu i wdrażaniu nowych technologii, które będą napędzać transformację systemu energetycznego UE. Jest to szczególnie ważne dla krajów Europy Środkowej” – skomentował Dyrektor Generalny DG Energy Komisji Europejskiej Dominique Ristori.

Środkowoeuropejski Dzień Energii miał miejsce 11 grudnia w Brukseli i był współorganizowany przez Central Europe Energy Partners i Komisję Europejską (DG Energy), przy wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego i pod patronatem Prezydencji Węgier w Grupie Wyszehradzkiej. Druga edycja została przygotowana we współpracy z partnerami z Czech (Uniwersytet Masaryka), Węgier (REKK), Litwy (Politechnika w Kownie), Polski (Instytut Sobieskiego), Rumunii (Rumuńskie Centrum Energii) oraz Słowacji (SFPA), a także Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych (Polska).