• Home
  • Budowanie dróg ekspresowych w regionie

Budowanie dróg ekspresowych w regionie

4 lipca 2014 dr Łukasz Zaborowski Media < 1

Ministerstwo infrastruktury i rozwoju proponuje kolejną nowelizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, dzięki czemu nastąpi uzupełnienie sieci dróg krajowych o kolejne odcinki dróg ekspresowych. Tym razem do załącznika nr 5 dodano odcinek drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa oraz do załącznika nr 6 obwodnice Wałcza i Szczecinka.

– Jeśli chodzi o budowę obwodnic, jestem zawsze „za”. Bo tego typu inwestycje zawsze poprawiają  płynność ruchu, a co więcej, chronią miasta przed ruchem tranzytowym. Idą one zatem w bardzo dobrym kierunku – uważa w rozmowie z naszym portalem dr Łukasz Zaborowski, ekspert Instytutu Sobieskiego.

W jego opinii region Pomorza Środkowego (Koszalin, Szczecinek) jest niewątpliwe zmarginalizowany transportowo i pod wieloma innymi względami. Bowiem znajduje się w znacznej odległości od ośrodków metropolitalnych. Zatem inwestycje zwiększające jego dostępność transportową mają uzasadnienie.

– Oczekiwałbym jednak w pierwszym rzędzie uruchomienia na tym obszarze inwestycji w transport publiczny – uważa Zaborowski. – Czyli np. modernizację linii kolejowej Szczecin – Koszalin – Słupsk – Gdańsk. A może linii biegnącej na południe – w stronę Piły czy Białogardu, łączącej te miasta z centrum kraju. Natomiast moim zdaniem budowanie dróg ekspresowych w regionie o tak niskiej gęstości zaludnienia – bo to się przekłada na natężenie ruchu – jest przewymiarowane.

Zdaniem eksperta można stworzyć drogę szybkiego ruchu. Nie wie on jednak, jaki projekt planuje ministerstwo. Gdyby w grę wchodziła droga dwujezdniowa, to byłoby jego zdaniem marnowaniem pieniędzy.

– Można przecież wybudować drogę ekspresową jedno jezdniową, ewentualnie z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami, bez potrzeby tworzenia czegoś w rodzaju autostrady – mówi dalej Zaborowski. – Do niedawna np. w okolicach Kielc istniała namiastka drogi szybkiego ruchu z jedną jezdnią i ona doskonale się sprawdzała w tamtych warunkach. Była dużo tańsza od drogi dwujezdniowej, a jednocześnie doskonale wypełniała jej funkcje.

Źródło: Biznes Alert. Czytaj dalej…