Budowa wspólnoty finansowej

12 września 2012 Zespół IS Wydarzenie < 1

Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych jako Organizator Konkursu oraz Instytut Sobieskiego jako Partner Merytoryczny

ogłaszają konkurs na esej:

 
 

Budowa wspólnoty finansowej.

Ubezpieczenia wzajemne a ubezpieczenia komercyjne

 
Wszystkie osoby zainteresowane rynkiem i instytucjami finansowymi, a w szczególności ubezpieczeniami, zachęcamy do napisania eseju na podany wyżej temat i wzięcia udziału w walce o atrakcyjne nagrody, które wynoszą:
 

I nagroda – 10 tys. zł

II nagroda – 5 tys. zł

III nagroda – 2 tys. zł

 
Fundatorem nagród jest Organizator Konkursu – Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych.
W konkursie mogą uczestniczyć zarówno studenci jak też osoby posiadające tytuł magistra lub wyższy.
Prace należy przesyłać do 15 listopada 2012 r. na adres Organizatora konkursu Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych lub Partnera Merytorycznego Instytutu Sobieskiego.
Najlepsze prace zostaną opublikowane w dedykowanym tematowi wydawnictwie.
Pełna informacja o warunkach znajduje się w regulaminie konkursu: