• Home
 • Bezpieczeństwo Polski po szczycie NATO w Madrycie

Bezpieczeństwo Polski po szczycie NATO w Madrycie

20 października 2022 dr Tomasz Pawłuszko Raport 3 min


Współcześnie Polska jest państwem średnim z dużym potencjałem wzrostu. Aby określić możliwości przetrwania państwa średniego w systemie międzynarodowym przeprowadzono badanie kilkudziesięciu koncepcji analitycznych, stosowanych w studiach międzynarodowych. Na tej podstawie przedstawiono dyrektywy dla polityki bezpieczeństwa.
Pierwszą część raportu zamyka analiza porównawcza wizji polityki bezpieczeństwa Polski, prezentowanych w obecnym dyskursie krajowym. Aby zweryfikować zgromadzone dane zdecydowano o przeprowadzeniu dalszych badań jakościowych.W pierwszej części raportu, którego autorem jest dr Tomasz Pawłuszko dokonano analizy pozycji międzynarodowej Polski jako państwa średniego, które dba o swoje bezpieczeństwo zarówno poprzez politykę własną, jak i sojusze. W części drugiej oddano głos ekspertom, którzy oceniali wpływ najnowszych wydarzeń międzynarodowych na polską politykę bezpieczeństwa.

Część empiryczna zawiera informacje na temat przeprowadzonych wywiadów i ankiet eksperckich oraz składa się z z omówienia wybranych 9 zagadnień, wraz z cytatami z wypowiedzi ekspertów. Omówiono kolejno: pozycję Polski po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej, konsekwencje szczytu NATO w Madrycie, konsekwencje akcesji Szwecji i Finlandii do NATO, silne i słabe strony polskiej polityki bezpieczeństwa, szanse i zagrożenia dla polskiej polityki bezpieczeństwa, role międzynarodowe Polski, scenariusze dla Polski, propozycje usprawnień w polityce bezpieczeństwa. Podsumowując obie części raportu postanowiono o sporządzeniu rekomendacji dla decydentów w obszarze polityki bezpieczeństwa zewnętrznego (dyplomacja, siły zbrojne) i wewnętrznego (ochrona ludności, zarządzanie kryzysowe, administracja bezpieczeństwa).

REKOMENDACJE

W dobie trwającej w Europie wschodniej wojny rekomenduje się:
zwiększyć zaangażowanie osobowe i materialne na rzecz rozbudowy SZ RP i ich rezerw
wzmocnić instytucje opracowujące strategie i doktryny dla powiększonych SZ RP (m. in. Akademia Sztuki Wojennej, Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP)
wzmocnić kadry dyplomatyczne i innych resortów siłowych poprzez rozszerzenie szkolenia (np. KSAP, uczelnie) i poprawę warunków pracy/służby w strukturach cywilnych i wojskowych, zwłaszcza odpowiedzialnych za relacje zagraniczne, przetargi i pozyskiwanie sprzętu
działać na rzecz ponadpartyjnego porozumienia dla realizacji celów polityki bezpieczeństwa („okrągły stół”, „mapa drogowa”, „karta rozwoju polityki bezpieczeństwa”, dokument zobowiązujący polityków do realizacji zdefiniowanych celów, niezależnie od afiliacji partyjnej)
podjąć działania na rzecz militarnej specjalizacji Polski w UE i NATO poprzez udział i organizację współpracy wojskowej, przemysłowej, szkoleń, ćwiczeń polowych i sztabowych
przeprowadzić rozpoznanie i badania typu foresight w sprawie możliwości i warunków „nowego otwarcia” w stosunkach z kluczowymi partnerami
zaproponować partnerom wiarygodne scenariusze („mapy drogowe”) rozbudowy dostępnych formatów współpracy międzyrządowej w perspektywie najbliższych kilku lat
poszerzyć współpracę międzyresortową państw B9 na wzór państw nordyckich
rozbudować fora biznesowe i intelektualne państw regionu oraz fora bilateralne w celu wzmocnienia przekazu na temat wspólnych interesów regionu Europy Środkowo-Wschodniej
zaproponować priorytety polskiej polityki zagranicznej na resztę obecnej dekady
wzmocnić pozycję ośrodków analitycznych odpowiedzialnych za dostarczanie analiz i ekspertyz nt. sytuacji międzynarodowej, umożliwić tworzenie materiałów w wielu językach
wspierać proces powstawania filii amerykańskich i zachodnioeuropejskich mediów oraz instytucji eksperckich w Warszawie, w celu zwiększenia siły oddziaływania polskiego przekazu
zwiększyć finansowanie instytutów kultury polskiej w celu umożliwienia rozszerzenia ich działalności o kursy językowe, wydarzenia kulturalne, wzmocnienie obecności polskich elit
usprawnić komunikację medialną poprzez wsparcie zagranicznych kanałów polskich mediów
rozszerzyć współpracę z elitami państw poradzieckich rozczarowanych polityką Rosji, w ramach instytutów kultury polskiej lub w inny sposób
uchwalić ustawę o ochronie ludności i odbudować system obrony cywilnej kraju, oparty na nowych służbach ratowniczych (rozważyć utworzenie osobnego resortu).
zaplanować inwestycje w odtworzenie zaniedbanej przez dekady infrastruktury krytycznej w każdym województwie (schrony, bazy zasobów i rezerw, centra szkoleń ochrony ludności)
określić możliwości sfinansowania rozbudowy gazoportu, naftoportu oraz innych inwestycji umożliwiających dalszy wzrost stopnia bezpieczeństwa energetycznego
wzmocnić narzędzia przeciwdziałania niepożądanym wpływom wrogich państw trzecich
monitorować i wspierać rozwój polskich kadr w instytucjach unijnych i natowskich
rozpocząć audyt systemów bezpieczeństwa państwa w celu pozyskania informacji o możliwościach usprawnień na podstawie doświadczeń wojny rosyjsko-ukraińskiej; docelowe przygotowanie do nowego strategicznego przeglądu bezpieczeństwa narodowego.

Raport, czyli zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2022”. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Chcesz pobrać ten raport?
Zapisz się do naszego newslettera.

Zapisałeś się! Potwierdzenie znajdziesz w skrzynce

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie

Instytut Sobieskiego wykorzysta podany e-mail do wysyłki informacji o nowych publikacjach i wydarzeniach.

Dziękujemy za zapis na newsletter Instytutu Sobieskiego. Poniżej znajdują się linki do raportów.

 1. Gajda, Gałosz, Kuczyńska, Przybyszewska, Rajewski, Sawicki - Energetyka jądrowa - PDF
 2. Grosse, Seredyński - Spór o praworządność w UE - PDF
 3. Michałowski, Komorowski, Kozłowska - Polska cyfrowa po COVID-19 - PDF
 4. Hańczyc, Sochocka, Leszek - Opieka Medyczna nad osobami starszymi - PDF
 5. Wdzięczak, Michałowski - Jak płacą Polacy - PDF
 6. Przybyszewska, Seredyński - SMR dla Polski - PDF
 7. Kozłowska, Zaborowski - PPP dla tramwajów - PDF
 8. Seredyński, Pawłuszko - Polski Czołg - PDF
 9. Michałowski - Polska (prawdziwie) cyfrowa - PDF
 10. Michałowski - Iot i AI w Polsce - PDF
 11. Konopinski (red) - Uruchomienie CPK - PDF
 12. Seredyński, Pawłuszko - Samoloty bojowe - PDF
 13. Stys, Foks - Gospodarowanie ZSEE - PDF
 14. Dietl et al - Polska Innowacyjność - PDF
 15. Styś, Foks - Circular Economy - PDF
 16. Stys, Tubis, Zaborowski - Inteligentny transport - PDF
 17. Stys, Foks, Moskwik - KPGO 2030 - PDF
 18. Kędzierski (red) - Jak cyfryzować Polskę - PDF
 19. Kędzierski (red) - Jak wspierać rozwój - PDF
 20. Krygiel - Aktywność obywatelska - PDF
 21. Zajdler, Gałczyński - Smartsument - PDF
 22. Soloch, Dryblak, Żurawski - Organizacje proobronne - PDF
 23. Lommot-Janowicz (red.) - Dobre Praktyki - PDF
 24. Stys, Foks - Rynek gospodarowania odpadami - PDF
 25. Poradnik - Niezbędne zmiany prawa - PDF
 26. Poradnik - TUW w samorządzie - PDF
 27. Soloch, Dryblak - Budowanie zdolności obronnych - PDF
 28. Skiba, Rapkiewicz, Kędzierski (red.) - Węgry Orbana - PDF
 29. Rapkiewicz (red.) - Budowa wspólnoty finansowej - PDF
 30. Zajdler - Future of gas pricing - PDF
 31. Staniłko (red) - Europejski ład - PDF
 32. Zajdler - Farmy wiatrowe - PDF
 33. Krajewski-Siuda (red.) - Samoleczenie - PDF
 34. Rapkiewicz (red.) - Efektywność - PDF
 35. Hara, Zajdler, Staniłko - Formuły cenowe - PDF
 36. Staniłko (red.) - Katastrofa - PDF
 37. Zawisza - Gaz dla Polski - PDF
 38. Krajewski-Siuda, Romaniuk - Zdrowie publiczne - PDF
 39. Piskorski (red.) - Szkoła domowa - PDF
 40. Skiba - Rządzić państwem - PDF
 41. Dobrowolski - Prawdziwy dług - PDF