• Home
  • Wysokość długu publicznego Polski

Wysokość długu publicznego Polski

9 września 2009 Paweł Dobrowolski Analiza < 1

Statystyka długu publicznego zaniża rzeczywiste zadłużenie Polski. Oficjalnie dług publiczny do PKB wynosi około 47%. Jednak prawdziwe zadłużenie publiczne wynosi 200% PKB lub nawet więcej!  Sektor publiczny większość swych zobowiązań księguje dopiero w roku wypłaty gotówki, a nie w momencie ich powstania. Oznacza to, że zobowiązania Polski są znacznie wyższe niż to się oficjalnie podaje.

Według oficjalnych statystyk dług publiczny na głowę każdego Polaka to ponad 15,5 tysiąca złotych. Jednak łącznie z niezewidencjonowanymi, ale istniejącymi zobowiązaniami państwa szacowanymi na 208% PKB na każdego z nas przypada do spłaty ponad 68,5 tysiąca złotych zobowiązań naszego państwa.

Dotychczasowy sposób przedstawiania zobowiązań Polski ma poważne negatywne skutki, zwłaszcza dla młodych i nienarodzonych Polaków. Wyższe ukryte zadłużenie dziś oznacza większe podatki, oraz redukcję świadczeń w przyszłości, gdy trzeba będzie spłacić całe zarówno to ujawnione jak i nieujawnione w oficjalnych danych zadłużenie.

Chowając przed nami skalę rzeczywistego zadłużenia rządzący ze wszystkich obozów politycznych, chcą ukryć, że w przyszłości czekają nas podwyżki podatków oraz niższe niż obiecano świadczenia. Wolą dziś obiecywać nam świadczenia, bez wskazania sposobu ich sfinansowania w przyszłości.

Prawdziwym i rzetelnym sposobem prezentowania zadłużenia sektora publicznego jest ukazanie całego zadłużenia niezależnie od terminu jego zapłaty.

By zachęcić władze publiczne do zmierzenia się z prawdą o naszym zadłużeniu niniejszy tekst szacuje dolny próg prawdziwego zadłużenia publicznego. Do oficjalnego zadłużenia dodaliśmy szacunek zadłużenia niezaksięgowanego w oficjalnych danych, a które stanie sie wymagalne w latach 2010-2043. Z braku możliwości oszacowania kosztu darmowego leczenia obiecanego przez państwo koszt ten został w naszych obliczeniach pominięty.

Mamy nadzieje, że przedstawiając nasz szacunek prawdziwego zadłużenia Polski przyspieszymy rzetelne przedstawienie sytuacji finansowej naszego państwa w jego oficjalnych danych.