• Home
  • Propozycja docelowego modelu polskiego systemu ochrony zdrowia – aktualizacja

Propozycja docelowego modelu polskiego systemu ochrony zdrowia – aktualizacja

Zapraszamy do zapoznania się z raportem dotyczącym polskiego systemu ochrony zdrowia. Raport skupia się na kilku kwestiach, kluczowych z punktu widzenia sprawności służby zdrowia, dokonuje analizy problemów trapiących polski system oraz proponuje rozwiązania z zakresu finansowania świadczeń zdrowotnych, a przede wszystkim koniecznych zmian instytucjonalno-organizacyjnych.

Prezentowany projekt zakłada wykorzystanie doświadczeń państw wysokorozwiniętych, czerpiąc z różnych modeli elementy w największym stopniu determinujące sprawność systemów zdrowotnych. Zawiera również odniesienia do rozwiązań zastosowanych w innych państwach postkomunistycznych, w szczególności tych, które oceniane są jako najsprawniejsze w reformowaniu ochrony zdrowia.