Co nowego dla Polski, co nowego dla Europy?

1 października 2013 Zespół IS Wydarzenie 2 min

Instytut Sobieskiego zaprasza na debatę pt.

Wybory w Niemczech – co nowego dla Polski, co nowego dla Europy?

Udział w dyskusji wezmą:

  • Joachim Bleicker (minister pełnomocny, zastępca ambasadora Niemiec)
  • dr hab. Marek Cichocki (red. nacz. „Nowej Europy”, dyrektor programowy Centrum Europejskiego w Natolinie)
  • dr Christian Schmitz (dyrektor Przedstawicielstwa Fundacji Konrada Adenauera w Polsce)
  • Jarosław Sellin (poseł Prawa i Sprawiedliwości)

Prowadzenie:

Paweł Soloch (Instytut Sobieskiego)

 

Debata odbędzie się we wtorek 8 października, o godz. 18.00 w siedzibie Instytutu Sobieskiego przy ul. Nowy Świat 27/1 w Warszawie.

 
Joachim Bleicker – od lipca 2011 minister pełnomocny i stały zastępca ambasadora w Ambasadzie Niemiec w Warszawie. W latach 2008-2011 konsul generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku. Były zastępca kierownika Referatu ds. Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej oraz kierownik Referatu ds. Zachodnich Bałkanów w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Berlinie. W latach 2003-2005 stały zastępca ambasadora w Ambasadzie Niemiec w Belgradzie.
dr hab. Marek Cichocki – filozof, germanista, politolog, znawca stosunków polsko-niemieckich. Współtwórca i redaktor „Teologii Politycznej”, dyrektor programowy w Centrum Europejskim w Natolinie i redaktor naczelny pisma „Nowa Europa”, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Były doradca społeczny Prezydenta RP ds. europejskich.
dr Christian Schmitz – od 2011 roku dyrektor Przedstawicielstwa Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Pracę w Fundacji Konrada Adenauera rozpoczął w roku 1990. Od listopada 2003 dyrektor Przedstawicielstwa Fundacji Konrada Adenauera na Chorwację i Słowenię w Zagrzebiu, od grudnia 2005 do kwietnia 2006 dyrektor komisaryczny Przedstawicielstwa Fundacji Konrada Adenauera w Belgradzie. Od września 2008 roku do maja 2011 pełnomocnik Fundacji Konrada Adenauera na Brandenburgię.
Jarosław Sellin – Poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz publicysta. Członek sejmowej Komisji ds. Zagranicznych i Komisji ds. Unii Europejskiej. W latach 80. działał w Ruchu Młodej Polski. W latach 90. był szefem informacji i publicystyki w telewizji Polsat, potem rzecznikiem rządu Jerzego Buzka, następnie zasiadł w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Od listopada 2005 do listopada 2007 wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego.
 
Serdecznie zapraszamy!
Zespół IS

 ————————————————————————

Lokal przy ul. Nowy Świat 27 jest wykorzystywany na cele edukacyjne przez Fundację Instytut Sobieskiego dzięki pomocy m.st. Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.