V Banking Forum, 10-11 kwietnia 2013 r.

27 lutego 2013 Zespół IS Wydarzenie 2 min

450x350px_banking_v2

Instytut Sobieskiego, jako patron honorowy, zaprasza na 

V Banking Forum, 10-11 kwietnia 2013 r. 

Wydarzenie to, współtworzone z prezesami banków oraz operatorami telekomunikacyjnymi, wchodzącymi w skład Rady Programowej wydarzenia, jest jedynym tak unikalnym i prestiżowym wydarzeniem na rynku i stanowi platformę wymiany poglądów na kluczowe dla branży bankowej zagadnienia, które kształtować będą jej przyszłość w najbliższych latach. Przyszłość bankowości korporacyjnej, kompleksowy model obsługi klienta, Unia Bankowa, przyszłość rynku płatności, czy model finansowania gospodarki w pogłębiającym się kryzysie, outsourcing w sektorze bankowym – to tylko wybrane aspekty jakie zostaną poruszone przez zaproszonych ekspertów z branży.

Wydarzenie ma charakter cykliczny, dotychczas odbyły się cztery edycje, które zgromadziły ponad 1000 osób. Wśród wybitnych gości konferencji wskazać można Prezesów oraz członków zarządów polskich i zagranicznych banków, nadzorów finansowych, banków centralnych, reprezentantów Komisji Europejskiej, Ambasadorów oraz Attache’ ds. gospodarczych wielu krajów z Europy i Świata. Podczas poprzednich edycji konferencji oficjalne wsparcie dla niej w postaci patronatu honorowego deklarowali: Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, European Banking Federation, Związek Banków Polskich, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, European Banking Association, European Payments Consulting Association, Polsko-Chińska Izba Gospodarcza, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Ministerstwo Infrastruktury, Ambasada Ukrainy, S.W.I.F.T., Polski Instytut Dyrektorów, Krajowa Izba Gospodarcza, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Od jej powstania, nad konferencją czuwa Rada Programowa składająca się z prezesów polskich banków oraz telekomów, której doświadczenie buduje bardzo wysoki poziom merytoryczny paneli dyskusyjnych.

 
Rokrocznie w wydarzeniu biorą udział kluczowi przedstawiciele rynku, a wśród nich m.in.:
Mariusz Grendowicz, Przewodniczący Rady Programowej Banking Forum;
Zbigniew Jagiełło, Prezes PKO BP;
Małgorzata Kołakowska, Prezes ING Bank Śląski;
Małgorzata Zaleska, Członek Zarządu Narodowy Bank Polski;
Wojciech Sobieraj, Prezes Alior Bank;
Krzysztof Kalicki, Prezes Deutsche Bank Polska;
Leszek Niemycki, Prezes Deutsche Bank PBC;
Maciej Witucki, Prezes Orange Polska;
Małgorzata O’Shaugnessy – Senior VP Visa Europe, Dyrektor Generalna Polska, Czechy, Słowacja;
Piotr Czarnecki – Prezes Raifeissen Bank Polska;
Paweł Rychliński – Szef klastra high growth European Markets, MasterCard Europe;
Wojciech Kwaśniak – Wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.
 
Grupa docelowa:
Prezesi oraz członkowie zarządów banków
Przedstawiciele następujących działów w instytucjach finansowych;
Dział Strategii
Dział Rozwoju
Dział Nowych Technologii
Pion Organizacji i IT , dział bezpieczeństwa IT
Działy odpowiedzialne za selekcję i zakup nowych produktów i technologii
Bankowości Elektronicznej Detalicznej oraz Korporacyjnej
Kart Płatniczych
Bankowości Transakcyjnej
Dział Obsługi Klienta
Centra usług rozliczeniowych
Przedstawiciele firm oferujących usługi płatnicze
Wydawcy kart
Operatorzy telekomunikacyjni i firm pracujących nad usługami płatności mobilnych
Dostawcy technologii dla instytucji finansowych
Kadra zarządzająca Przedsiębiorstw
Przedstawiciele administracji publicznej
Przedstawiciele spółek z obszaru e-commerce