• Home
  • Tworzymy idee dla Młodych – Unia Europejska
Erasmus+ - rekomendacje młodych broszura

Tworzymy idee dla Młodych – Unia Europejska

28 lutego 2022 Zespół IS Analiza 1

Fundacja Instytut Sobieskiego zrealizowała projekt pt. „Tworzymy idee dla Młodych” o numerze 2020-3-PL01-KA347-095107  w ramach programu Erasmus+, akcja 3 Wsparcie w reformowaniu polityk – projekty dialogu młodzieży w latach 2021 – 2022. 

W ramach projektu grupa 100 młodych osób wypracowała 10 rekomendacji dotyczących polityk unijnych ze szczególnym uwzględnieniem trzech ważnych obszarów:

  1. większym zaangażowaniu młodych w proces decyzyjny Unii Europejskiej;
  2. możliwości w aplikowaniu o pracę lub staż w instytucjach europejskich;
  3. zwalczanie dezinformacji w przestrzeni publicznej.

Zrealizowana inicjatywa miała na celu promowanie aktywnego udziału osób młodych w życiu demokratycznym oraz stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i pomysłów dotyczących pogłębiania integracji europejskiej. Projekt poszerzył wiedzę młodych osób na temat funkcjonowania Unii Europejskiej i mechanizmów podejmowania decyzji w organizacji. Dodatkowo pokazał możliwości, jakie stwarza UE dla ludzi młodych poprzez promocję zatrudnienia w europejskiej służbie cywilnej. Ponadto projekt zaznajomił studentów ze skalą zjawiska występowania fałszywych informacji w przestrzeni publicznej, jak również pokazał unijne mechanizmy reagowania na to zjawisko.

Uczestnicy projektu spotykali się z decydentami i ekspertami trzech szczebli decyzyjnych: lokalnym, krajowym i europejskim i na tej podstawie wypracowali rekomendacje dotyczące rozwoju Unii Europejskiej na kolejne lata.

Ogólnym celem projektu było:

– promowanie dialogu między studentami a decydentami politycznymi;
– udzielanie informacji o stażach i możliwościach zatrudnienia w instytucjach, organach Unii Europejskiej oraz agencjach na całym świecie;
– poszerzenie wiedzy uczniów na temat europejskiej inicjatywy ustawodawczej;
– prezentacja i omówienie procesu legislacyjnego w Unii Europejskiej, który różni się od krajowych systemów stanowienia prawa;
– zwiększenie zaangażowania obywatelskiego i propagowanie postaw proeuropejskich wśród młodzieży;
– promowanie obywatelstwa europejskiego i tożsamości europejskiej;
– stworzenie młodzieży przestrzeni do aktywnego udziału w kształtowaniu polityki młodzieżowej w obszarach aktywnego obywatelstwa i partycypacji społecznej na poziomie lokalnym, krajowym oraz ponadnarodowym.

Realizując ten projekt młodzi ludzie mieli możliwość wypowiedzenia się w trwających międzynarodowych konsultacjach dotyczących przyszłości Europy. Broszura wpisuje się także w Europejski Rok Młodzieży.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.