26 czerwca 2006 Paweł Dobrowolski Analiza < 1

W niniejszym opracowaniu zebraliśmy fakty i statystyki, które świadczą o tym, że: młodzi są dyskryminowani na rynku pracy, a model transferów międzygeneracyjnych   wypracowany w epoce wysokiej dzietności, stał się w epoce niskiej dzietności

  • 1
  • 2