• Home
  • Szkoła na równi pochyłej

Szkoła na równi pochyłej

9 września 2012 Mateusz Kędzierski Media < 1

Edukacja jest obecnie przedmiotem targów pomiędzy samorządem terytorialnym, rządem i związkami zawodowymi, a powinna być priorytetem dla państwa.
 
Rząd musi odpowiedzieć na pytanie, czemu ma służyć szkoła. Czy będziemy kształcić przyszłego pracownika na potrzeby gospodarki polskiej, czy też raczej innych państw.

Źródło: Radio Wnet. Posłuchaj audycji…