• Home
  • Szansa na zmiany?

Szansa na zmiany?

15 stycznia 2013 Mateusz Kędzierski Media < 1

Dwa kryzysy są największymi wyzwaniami roku 2013.  Jeden z nich to kryzys euro, który bezpośrednio nas nie dotyczy i kryzys całej Unii Europejskiej z perspektywą zmiany tej instytucji w sposób niespotykany od jej początków.

Polska stoi wobec diabelskiego wyboru. Wejście do strefy euro może ograniczać nasze możliwości w zmniejszeniu dystansu wobec silnych i rozwiniętych krajów UE, dystansowanie się do wejścia do strefy euro zwiększa ryzyko gospodarcze i polityczne. Sytuację pogarsza fakt, że wyczerpaliśmy dotychczasowe zasoby, które sprzyjały rozwojowi. Takim zasobem był kapitał ludzki, który obecnie po częsci emigruje, po części wychodzi z rynku pracy, po części jego potencjał nie jest uwalniany przez nasz system rynkowy.
-Trudno powiedzieć dlaczego nasi politycy słąbo zdawali sobie sprawę, że renta demograficzna nie będzie trwała wiecznie – mówi M. Kędzierski -polskie elity polityczne wydają się bierne w analizie sytuacji i przyjmowaniu właściwej strategii.

-Gospodarka polska straciła swoją innowacyjność – twierdzi J. Guzy – a to będzie kluczowy czynnik dla rozwoju w następnych latach. – Minister Rostowski przewiduje nieco lepszą koniunkturę dla gospodarki w II półroczu, ale – twierdzi M. Kędzierski – opiera się on na najlepszych scenariuszach z Brukseli, Frankfurtu i Londynu. Nie mówi nic o wariantach pesymistycznych. Dla Polski zaś otwiera się windows opportunity – tj szansa na zmianę. Pytanie, kto ją wykorzysta i czy w ogóle będzie ona wykorzystana.
Istotnymi kwestiami, które wymagają refleksji, to zmiany w sytuacji obronnej, czy militarnej Europy. Widać to na przykładzie Afganistanu. Zachód, który był niezwykle optymistyczny po zimnej wojnie, nie jest w stanie sobie poradzić, by trwale w pewnych rejonach świata powrócił na stałe pokój. – To ogromne rozczarowanie – mówił J. Guzy – ale musimy się z tym pogodzić.  Wg M. Kędzierskiego, nie oznacza to, że musimy radykalnie ograniczać nasze aspiracje, bo to uniemożliwia w ogóle realizację celów.

Źródło: Radio Wnet. Posłuchaj audycji…