Państwo a podatek akcyzowy

15 grudnia 2015 Zespół IS Wydarzenie 2 min

9 grudnia 2015 roku w siedzibie Instytutu Sobieskiego odbyło się seminarium poświęcone optymalizacji polityki podatkowej państwa oraz walce z szarą strefą, w którym wzięło udział ponad dwudziestu przedstawicieli środowisk eksperckich, biznesowych i doradczych.

 

Seminarium Instytutu Sobieskiego

Państwo a podatek akcyzowy

9 grudnia 2015 r.
 

Leszek Wiwała reprezentujący Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy wskazywał na potrzebę zrównoważonej, sprawiedliwej i przewidywalnej polityki akcyzowej względem wyrobów alkoholowych. Według Prezesa Wiwały najwyższa w regionie stawka podatku nie zachęca do prowadzenia legalnej działalności w branży spirytusowej, która ze względu na poziom opodatkowania pozostaje dyskryminowana względem innych napojów alkoholowych. Ze względu na powyższe uwarunkowania krajowego rynku napojów spirytusowych nie sprzyjają rozwojowi. Dla porównania w Niemczech funkcjonuje ponad 20 tys. mikroprzedsiębiorstw w branży spirytusowej, w Polsce jest ich około 20.

Analityk Instytutu Sobieskiego Kamil Fijałkowski omówił efektywność działań Służby Celnej w zakresie zwalczania przemytu, produkcji i nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi oraz wpływu branży tytoniowej na finanse publiczne państwa. Określając główne bariery na poziomie funkcjonowania służb i resortów odpowiedzialnych za zwalczanie nielegalnego handlu wyrobami akcyzowymi, wskazał na potrzebę wyboru całościowej metody pracy nad rozwiązaniem problemu jakości instytucjonalnej poszczególnych podmiotów uczestniczących na różnych etapach walki ze zorganizowanymi grupami przestępczymi.

Marcin Zimny z Kancelarii Zimny Doradcy Podatkowi zwrócił uwagę że wpływy do budżetu z tytułu akcyzy i VAT od wyrobów tytoniowych, zamiast wzrosnąć, zmalały (np. w 2014 roku wpływy z akcyzy były mniejsze o ok. 1,3 mld zł od planowanych). Rozwiązaniem powyższego problemu jest m.in. zwiększona kontrola i wyeliminowanie nielegalnego handlu oraz produkcji wyrobami tytoniowymi, a także zwiększenie kar za wykroczenia i przestępstwa związane z nielegalnym obrotem wyrobami tytoniowymi.

Ekspert Instytutu Sobieskiego Paweł Nierada przedstawił politykę akcyzową w sektorze energetyki, wskazując na luki w uzasadnieniu do ustalenia stawek akcyzy na energię elektryczną. Odniósł się również do problematyki opodatkowania energii oraz potencjalnych negatywnych konsekwencji wynikających z braku zastosowania rozwiązań optymalizacyjnych w procesie planowania stawek podatku.

Po wystąpieniach prelegentów miała miejsce dyskusja seminaryjna z udziałem zebranych gości.