• Home
  • Likwidacja kopalń to jeszcze nie restrukturyzacja

Likwidacja kopalń to jeszcze nie restrukturyzacja

6 stycznia 2015 Mateusz Kędzierski Media 2 min

Zamknięcie kilku trwale nierentownych kopalń trudno nazwać restrukturyzacją. To tylko odcięcie części problemu – mówi portalowi gospodarka.polskieradio.pl ekspert Instytutu Sobieskiego, Mateusz Kędzierski.

W ten sposób gość portalu odnosi się do rządowego planu reformy górnictwa, który zakłada między innymi likwidację lub restrukturyzację nierentownych kopalń, zmniejszenie zatrudnienia w górnictwie i program dobrowolnych odejść.

– Przyczyny katastrofalnej kondycji polskiego górnictwa leżą nieco głębiej. Po pierwsze brakuje inwestycji w tym sektorze przez szereg lat. Inwestycji w nowe złoża, nowe maszyny i zmian organizacyjnych. Po drugie brakuje cięć w części przywilejów – mówi ekspert.

Należy przy tym zgodzić się z opinią, że jeżeli jakiekolwiek zmiany w górnictwie miałyby nastąpić, i konsekwencje tych zmian mieliby ponieść wyłącznie górnicy, to nigdy ze strony tej grupy zawodowej nie będzie na to zgody.

Mateusz Kędzierski zauważa również, że rząd powinien zaproponować jakikolwiek model docelowy. Czyli jaką rolę będzie pełnić górnictwo w naszej gospodarce za 5 czy 10 lat.

– Górnictwo w Polsce jest sektorem o znaczeniu strategicznym. Większość energii jest wytwarzana z węgla brunatnego i kamiennego. Jest to też sektor zatrudniający ogromną rzeszę ludzi. Prawda jest taka, że duża część Śląska bez kopalń i górnictwa przestanie istnieć. Więc jeśli rząd takiej kilkuletniej perspektywy nie przedstawi, to inne działania trudno nazwać jakąkolwiek restrukturyzacją – wyjaśnia Mateusz Kędzierski.

Likwidacja kopalń w zamian za rekompensaty to żadne rozwiązanie

– Mówi się teraz o likwidacji kilku kopalń. Przypominam, że na koniec 2014 roku na kilkanaście kopalń Kompanii Węglowej, tylko jedna była rentowna. Wypłacenie dwuletnich rekompensat górnikom z zamykanych kopalń też nie rozwiąże problemu. W 2016 czy 2017 roku problem tych górników powróci, ponieważ najprawdopodobniej nie będzie dla nich pracy – tłumaczy ekspert.

Czy polskie górnictwo można naprawić?

– Górnictwo można naprawić i trzeba to zrobić już teraz, bo doszliśmy już do ściany. Trzeba po pierwsze określić model naszej energetyki w perspektywie do 2030, 2040 i 2050 roku. Po drugie trzeba określić, jakie powinny być poczynione inwestycje. Po trzecie jest potrzebna umowa społeczna, która w zamian za cięcia części przywilejów, zapewni młodym dziś górnikom zawodową przyszłość – mówi Mateusz Kędzierski.

Źródło: Polskie Radio. Posłuchaj audycji…