Krajowa Liga Innowacji: rusza ekstraklasa dla polskich firm

24 maja 2017 Zespół IS Wydarzenie 2 min

Od 1 czerwca, z inicjatywy Instytutu Sobieskiego, zacznie funkcjonować Krajowa Liga Innowacji. W swoich założeniach ma ona stać się klasyfikacją najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw.

„W głównej kategorii „Innowacyjne firmy” Instytut zajmie się analizą danych takich jak m.in. nakłady B+R, zatrudnienie w obszarze B+R, liczba posiadanych patentów, liczba wspólnie realizowanych projektów B+R z instytucjami naukowymi, eksport zarówno do krajów EU, jak również w innych kierunkach. W ten sposób powstanie najważniejsza dla nas klasyfikacja w Lidze” – mówi Krzysztof Duchnowski, dyrektor Instytutu Sobieskiego.

Poza główną kategorią Ligi, w kategoriach towarzyszących takich jak: innowacyjny produkt/usługa, Start-up, współpraca B+R, sklasyfikowane będą inne podmioty, które z różnych względów nie mogą wziąć udziału w głównej kategorii.

„Kategorie towarzyszące są dla nas również istotne, bo mają na celu inspirować oraz motywować przedsiębiorców do dalszego profesjonalnego rozwoju – na co liczymy” – dodał Duchnowski.

Krajowa Liga Innowacji ma na celu wesprzeć polskie przedsiębiorstwa i promować krajowe rozwiązania w najnowszych technologiach i metodach zarządzania.

„W międzynarodowych rankingach innowacyjności Polska wypada średnio, nawet na tle regionu. Z drugiej strony, każdego dnia widzimy, że mamy potencjał i wiele rodzimych firm wprowadza innowacyjne rozwiązania, które gwarantują im sukces” – skomentował dr Marek Dietl z Instytutu Sobieskiego, doradca prezydenta Andrzeja Dudy.

„Sądzimy, że jest lepiej z innowacyjnością, niż to wynika z oficjalnych rankingów i wierzymy, że Krajowa Liga Innowacji pozwoli odsłonić właściwe dane związane z innowacyjnością polskich firm” – dodaje dr Dietl.

„Ponieważ wpływają do nas zapytania chciałem potwierdzić, że w ramach Ligi Innowacji jesteśmy otwarci na współpracę z innymi podmiotami ponieważ lista Partnerów, Patronów i Partnerów merytorycznych nie jest zamknięta” – zaznaczył Krzysztof Duchnowski.

Firmy stosujące innowacyjne rozwiązania mogą zgłaszać się do Ligi poprzez wypełnienie ankiet on-line oraz ankiet dostępnych na stronie www.ligainnowacji.pl.

Zgłoszenia przyjmowane są od wszystkich firm, niezależnie od ich wielkości czy wyników – jedynym warunkiem jest stosowanie innowacji w biznesie.

Głównym partnerem projektu jest PKO Bank Polski. Partnerami są Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Samsung Electronics Polska. Partnerem wspierającym projekt jest Grupa LOTOS S.A.

Głównymi patronami projektu są: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Energii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wyniki projektu będą z upływem czasu publikowane na stronie www.ligainnowacji.pl

KONTAKT:

Krzysztof Duchnowski
dyrektor projektu Krajowa Liga Innowacji
e-mail: krzysztof.duchnowski@sobieski.org.pl