Jak państwo finansuje demokrację?

5 maja 2014 Zespół IS Wydarzenie 2 min

W najbliższy wtorek 13 maja o godzinie 18:00 w Centrum Konferencyjnym Zielna przy ul. Zielnej 37 odbędzie się debata pt. Jak państwo finansuje demokrację? Finansowanie partii politycznych – porównanie systemu niemieckiego i polskiego

Finansowanie partii politycznych z budżetu aż do 2013 roku wydawało się być tematem, wokół którego panował w Polsce konsensus wszystkich głównych sił politycznych. Krytyka ze strony mediów, jakiej poddano sposoby wydatkowania pieniędzy przez partie spowodowała, że debata rozgorzała na nowo.  Pojawiło się wiele opinii, od sugerujących zmiany zasad przyznawania subwencji po postulujące ich całkowitą likwidację. Tymczasem funkcjonujący od wielu lat w większości Europy system pokazuje, że wspieranie partii politycznych na dłuższą metę leży w interesie podatnika i ma korzystny wpływ na poziom demokracji w państwie. Niedalekim przykładem, który wart jest analizy i porównania z Polską są Niemcy.

Czy państwo powinno finansować demokrację? Jakie są merytoryczne i formalne środki kontroli finansów partii? Jakie są źródła finansowania lokalnej aktywności politycznej? Jak zapewnić transparentny i sprawiedliwy podział środków? Jaki jest zakres suwerenności finansowej parlamentarzystów wobec partii?

Na te i inne pytania spróbują odpowiedzieć zaproszeni goście – prof. dr hab. Antoni Kamiński,  prof. dr Sophie – Charlotte Lenski, dr Anna Materska – Sosnowska i prof. dr Martin Morlok. Debatę poprowadzi ekspert IS Paweł Soloch.

Współorganizatorem debaty jest Fundacja Konrada Adenauera. W trakcie debaty zapewnione będzie tłumaczenie.

—————–

prof. dr hab. Antoni Kamiński – socjolog, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Studiów Strategicznych w Instytucie Studiów Politycznych PAN. W latach 1999-2001 prezes zarządu Transparency International Polska. Autor wielu publikacji, m.in. „Korupcja rządów” i „Dezercja elit. Konsolidacja ustroju politycznego w pokomunistycznej Polsce”

prof. dr Sophie – Charlotte Lenski – prawnik, wykładowca  na Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego na Uniwersytecie w Konstancji, autorka wielu publikacji i komentarzy do ustawy o partiach politycznych

dr Anna Materska – Sosnowska – politolog, adiunkt w Zakładzie Systemów Politycznych w Instytucie Nauk Politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, autorka wielu publikacji o partiach politycznych i systemach partyjnych

prof. dr Martin Morlok (Uniwersytet w Duesseldorfie) – prawnik, socjolog, wykładowca prawa publicznego, teorii i socjologii prawa na Uniwersytecie w Dusseldorf, autor wielu publikacji, m.in. „Finansowanie partii politycznych w demokratycznym państwie prawa”

Serdecznie zapraszamy!

————————————————————————

Lokal przy ul. Nowy Świat 27 jest wykorzystywany na cele edukacyjne przez Fundację Instytut Sobieskiego dzięki pomocy m. st. Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.