Konferencja "Jak cyfryzować Polskę?"

12 stycznia 2015 Zespół IS Wydarzenie 4 min

14 stycznia 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie odbyła się konferencja Instytutu Sobieskiego „Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych”.


Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych
 14 stycznia 2015 r., Centrum Konferencyjne Zielna w Warszawie, ul. Zielna 37
logo-cyfryzacja

Relacja z konferencji dostępna jest na kanale IS na YouTube. Zachęcamy również do zapoznania się z publikacją pokonferencyjną oraz obejrzenia materiałów z konferencji przygotowanych przez serwis Newseria.pl: 

Znikają bariery hamujące budowę sieci szerokopasmowych. UE przekaże ponad miliard euro na ten cel

9 mln Polaków 50+ nie korzysta z internetu. Koszty wykluczenia cyfrowego to 24 mld zł

Zdjęcia można oglądać na Facebooku

——————–

Harmonogram konferencji:
9.30     Rejestracja gości
10.00   Powitanie gości, słowo wstępne – Maciej Rapkiewicz (Członek Zarządu, Instytut Sobieskiego)
10.15   Bariery w inwestycjach szerokopasmowych
Xawery Konarski (Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.)
Tomasz Kowal (Orange Polska)
Przemysław Kurczewski (EmiTel)
dr inż. Jarosław Tworóg (KIGEiT)
Moderacja – Janusz Kobeszko (Instytut Sobieskiego)
11.45   Przerwa kawowa
12.15   Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
prof. Piotr Gliński (IFiS PAN, Uniwersytet w Białymstoku)
Krzysztof Głomb (Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”)
Paweł Łukasiak (Fundacja Dobra Sieć)
Dawid Szarański (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego)
Moderacja – Igor Janke (Instytut Wolności)
13.45   Lunch
Organizator: Instytut Sobieskiego
Partner: Orange Polska
Patron Medialny: Gazeta Bankowa

Paneliści:

Prof. Piotr Gliński – socjolog, profesor doktor habilitowany, pracownik Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, profesor zwyczajny Uniwersytetu w Białymstoku, Kierownik Katedry Socjologii Struktur Społecznych UwB, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Specjalizuje się w problematyce społeczeństwa obywatelskiego, sektora organizacji pozarządowych, ruchów społecznych, społecznych aspektów ochrony środowiska, socjologii kultury.

Krzysztof Głomb – założyciel (1998) i prezes Zarządu Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”. Strateg rozwoju cyfrowego. Ekspert w zakresie e-administracji, integracji cyfrowej i zastosowań technik cyfrowych w edukacji. Twórca metodyk budowania regionalnych programów e-rozwoju. Pomysłodawca i lider programu POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS – największego w Europie programu alfabetyzacji cyfrowej pokolenia 50+. Inicjator roku eksperymentalnego centrum edukacji cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie.

Igor Janke – publicysta, współwłaściciel i szef Niezależnego Forum Publicystów Salon24.pl, Prezes Instytutu Wolności. Były reaktor naczelny Polskiej Agencji Prasowej, były szef działu politycznego „Rzeczpospolitej”. Autor audycji radiowych, telewizyjnych oraz książek.

Janusz Kobeszko – absolwent m.in. Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, były kierownik projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu z dotacji na innowacyjną gospodarkę, obecnie pracuje jako doradca Wójta Gminy Suchy Las oraz jest ekspertem Instytutu Sobieskiego. Był Dyrektorem Departamentu w Ministerstwie Finansów, posiada także uprawnienia audytora i doradcy podatkowego, wykonał ponad 120 audytów i zleceń doradczych. Doradzał miastu Zielona Góra w uzyskaniu dotacji 115 mln zł na Lubuski Park Przemysłowy, przygotowywał gminne tereny inwestycyjne do objęcia strefą ekonomiczną. Były ekspert ds. pomocy publicznej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, obecnie na liście rezerwowej ekspertów Komisji Europejskiej. Jako trener ds. zarządzania przeszkolił ponad tysiąc samorządowców w 50 gminach. W Instytucie Sobieskiego zajmuje się samorządem, rozwojem regionalnym i nowymi technologiami.

Xawery Konarski – adwokat, wspólnik w Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Ekspert prawny Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad wieloma ustawami z zakresu prawa nowych technologii, jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT. Nadzoruje prace prawne dla kilkudziesięciu polskich oraz zagranicznych firmach IT. W latach 2008-2014 nominowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT.

Tomasz Kowal – od ponad 20 lat związany z branżą telekomunikacji. Zrealizował wiele programów inwestycyjnych, z których najważniejsze to: programy telefonizacji w Regionie Północnym w latach 90-tych, ogólnopolski program cyfryzacji central po 2000 r., Deklaracja Inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej podpisana w ramach Porozumienia TP – UKE, tj. budowa 1,2 mln łączy szerokopasmowych w latach 2009-2013. Obecnie odpowiada w Orange Polska za realizację inwestycyjnych projektów szerokopasmowych, w tym z dofinansowaniem UE, oraz wdrażanie nowych technologii (VDSL i FTTH) zgodnie z celami Europejskiej Agendy Cyfrowej. Ukończył Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni, studia inżynierskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej. Absolwent MBA Uniwersytetu Warszawskiego i Bloomsburg University of Pennsylvania w USA.

Przemysław Kurczewski – absolwent Wydziału Ekonomii i Prawa University of Maryland w USA i MBA na Politechnice Warszawskiej. W latach 2002-2011 pracował w Grupie Kapitałowej TP. W latach 2002-2006 współodpowiedzialny za tworzenie i implementację strategii hurtowej GK TP.  W latach 2006-2007 Dyrektor Departamentu Relacji Regulacyjnych GK TP. W latach 2007-2008 pełnił funkcję Pełnomocnika Prezesa Zarządu GK oraz Członka Rady Nadzorczej TP EmiTel, wspierając spółkę w wielu strategicznych projektach związanych z naziemną telewizją cyfrową, telewizją mobilną, siecią szkieletową i CDMA. Od czerwca 2008 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu EmiTel. W 2011 r. przeprowadził transakcję sprzedaży spółki przez Grupę Kapitałową TP. Obecnie EmiTel sp. z o.o. należy do amerykańskiego funduszu – Alinda Capital Partners.

Paweł Łukasiak – Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, członek zarządu oraz członek Rady Mentorów Fundacji Dobra Sieć. Akademią kieruje od sierpnia 1998 r. Od ponad 20 lat aktywnie związany z trzecim sektorem. Współtworzył Biuro ds. Współpracy z Inicjatywami Samopomocowymi w Komitecie Obywatelskim przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” i zarządzał nim, założył oraz prowadził Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Stypendysta Fundacji Ashoka i Fundacji C.S. Motta. Ekspert w dziedzinie fundraisingu, CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu; corporate social responsibility) i CCI (społecznego zaangażowania biznesu; corporate community investment), twórca projektów CSR i CCI dla największych firm w Polsce. Współtwórca kampanii społecznych, takich jak „Dobroczyńca Roku”, „100% z 1%”, „Gwiazdy Dobroczynności”. W 2011 r. odznaczony przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dawid Szarański – absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Szkoły Głównej Handlowej, stypendysta University of Wolverhampton w Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się w zarządzaniu komunikacją z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Od 2005 r. realizuje projekty technologiczne m.in z obszaru ICT oraz odnawialnych źródeł energii (OZE). Jest organizatorem cyklu konferencji „Sektor 3.0”, promujących wykorzystanie ICT w trzecim sektorze, oraz pomysłodawcą uruchomienia sieci TechKlubów w Polsce.

Dr inż. Jarosław Tworóg – wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, członek Rady ds. Cyfryzacji i członek Rady PKN. Odpowiada w Izbie za innowacyjność i strategię rozwoju branży. Posiada kompetencje techniczne w zakresie produkcji elektronicznej, telekomunikacji, usług społeczeństwa informacyjnego, sieci następnej generacji i systemów teleinformatycznych dla energetyki. Zajmuje się programowaniem procesu konwergencji technologii elektronicznych, telekomunikacyjnych oraz energetycznych, prowadzi seminaria i odczyty dotyczące wdrażania inteligentnych sieci (Smart Grids), odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz systemów dla infrastruktury sieci domowych.

papier_pasek_dol_nowy