Konferencja naukowa "Innowacja: wczoraj, dziś, jutro"

1 kwietnia 2014 Zespół IS Wydarzenie 2 min

„Innowacja: wczoraj, dziś, jutro” pod tą właśnie nazwą odbędzie się druga edycja konferencji naukowej o wolnym rynku i przedsiębiorczości odbywającej się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Projekt będzie mieć miejsce w dniach 9-10 kwietnia 2014 roku. Instytut Sobieskiego objął to wydarzenie patronatem honorowym i będzie na nim reprezentowany przez Członka Zarządu Macieja Rapkiewicza i eksperta Janusza Kobeszkę.

 

Międzynarodowa konferencja o innowacji w Lublinie

 

Po sukcesie pierwszej edycji konferencji, która odbyła się między innymi pod patronatem Prezydenta Miasta oraz Centrum im. Adama Smitha organizatorzy postanowili skupić się na tematyce innowacyjności. „Innowacja” to słowo jest chyba jednym z najpopularniejszych zwrotów w obecnej debacie naukowej. Do pewnego stopnia stało się tak powszechne, że nikt nie zastanawia się nad charakterem i znaczeniem tego terminu. Celem konferencji jest wywołanie szerokiej dyskusji nad tym właśnie tematem” mówią przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego.

Jednym z istotniejszych zagadnień poruszanych na konferencji będzie problem innowacyjności polskiej gospodarki. Eksperci z różnych organizacji podejmą dyskusję nad przyczynami tego stanu rzeczy oraz sposobami w jaki jemu zaradzić. Mowa będzie jednak nie tylko o ekonomii ale również o takich dziedzinach jak architektura, prawo czy branża IT.

Podczas konferencji odbędą się 4 panele naukowe: ekonomiczny, prawny, IT/nowe technologie oraz nauk społecznych. W panelach udział wezmą naukowcy z całego kraju oraz przedstawiciele think-tanków i organizacji pozarządowych jak Forum Obywatelskiego Rozwoju czy Instytutu Sobieskiego. Wśród gości, którzy wystąpią na konferencji znajdują się między innymi Cezary Kazimierczak – Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców jak również eksperci Instytutu Sobieskiego: Pan Maciej Rapkiewicz oraz Janusz Kobeszko a także Mikołaj Barczentewicz z Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Komitet organizujący to przedsięwzięcie tworzą przedstawiciele Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Stowarzyszenia KoLiber i Instytutu Misesa.

Harmonogram projektu i opis ekspertów:  http://innowacje.lublin.austriacy.pl/


Kontakt z mediami:

innowacja.wczoraj.dzis.jutro@gmail.com
Szymon Dziubicki

 Plakat - innowacja.