• Home
 • Analiza proponowanych zmian w polityce PPP – 2022 r.

Analiza proponowanych zmian w polityce PPP – 2022 r.

5 maja 2022 Agata Kozłowska Analiza < 1

Nasi Eksperci: Agata Kozłowska i Kacper Kozłowski – jako doradcy z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie projektów PPP i obecnie aktywnie prowadzący kilka dużych projektów, realizowanych w tej formule PPP – przygotowali propozycje konkretnych zmian do dokumentu pn. „Polityka Rządu w zakresu rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. Założenia do aktualizacji do roku 2030” (dalej jako „Polityka PPP”), źródło: Konsultacje założeń aktualizacji Polityki rządu w zakresie rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (ppp.gov.pl).

Ogólne rekomendacje w zakresie celów i uwarunkowań Polityki PPP:

 1. Wykorzystanie PPP do odbudowy infrastruktury w wyniku zniszczeń wojennych za wschodnią granicą Polski.
 2. Działania w ramach Polityki PPP na różnych szczeblach samorządu terytorialnego.
 3. Działania w ramach Polityki PPP skierowane do przedsiębiorców.
 4. Szerzenie wiedzy praktycznej wśród podmiotów publicznych.
 5. Stworzenie programów sektorowych.
 6. Bariery rozwojowe na rynku PPP (rozdział III, pkt 3, s. 5 Polityki PPP).
 7. Cele zaktualizowanej Polityki PPP (rozdział IV, s. 6 Polityki PPP).
 8. Zapewnienie kompleksowych i spójnych ram prawnych w obszarze PPP (rozdział V, pkt 1, s. 7 Polityki PPP).
 9. Prowadzenie działań szkoleniowych (rozdział V, pkt 6, s. 9 Polityki PPP).
 10. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, w tym aktualizacji strategii komunikacji (rozdział V, pkt 7, s. 9 Polityki PPP).
 11. Utworzenie centrów kompetencyjnych PPP na poziomie regionalnym (rozdział V Polityki PPP, pkt 11, s. 9 Polityki PPP).
 12. Działania na rzecz zapewnienia finansowania projektów PPP (rozdział V, pkt 12, s. 11 Polityki PPP).
 13. Sektorowe zarządzanie projektami PPP (rozdział V, pkt 14, s. 12 Polityki PPP).
 14. Mierniki (rozdział VI, s. 12 Polityki PPP).

Plik z omówionymi rekomendacjami można pobrać z naszej strony internetowej.