• Home
  • O systemie powiadamiania ratunkowego w 16 miesięcy po uchwaleniu ustawy

O systemie powiadamiania ratunkowego w 16 miesięcy po uchwaleniu ustawy

21 kwietnia 2015 Paweł Soloch Analiza < 1

Wprowadzana ustawą z 22 listopada 2013 nowa organizacja powiadamiania ratunkowego jest kolejną próbą uporządkowania tej dziedziny podejmowaną na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.

Podobnie jak w wypadku wcześniej przyjmowanych rozwiązań tak i teraz skutkiem ustawowego powołania nowego systemu ma być „poprawa dostępności usługi powiadamiania alarmowego i zmniejszenie czasu oczekiwania na reakcję służb ratunkowych na zgłoszenie a tym samym poprawa bezpieczeństwa i efektywności służb.”

Nie ulega wątpliwości, że możliwość wezwania i otrzymania pomocy mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa obywateli. Znaczenie to znajduje odzwierciedlenie w treści innych aktów prawnych. System powiadamiania ratunkowego (SPR) jest jednym z najważniejszych elementów tworzących infrastrukturę krytyczną definiowaną w artykule 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.