• Home
  • O naprawie futbolowej Rzeczypospolitej

O naprawie futbolowej Rzeczypospolitej

23 lutego 2006 Maciej Rapkiewicz Analiza 2 min

Środki przeznaczone na kulturę fizyczną i sport stanowiły ok. 0,084% wszystkich wydatków budżetu państwa na rok 2005 i wynosiły 176.875 tys. złotych. Kwota wydatków na kulturę fizyczną w Polsce nie oddaje jednak fenomenu sportu i zainteresowania społecznego tą dziedziną życia (a w naszym kraju w szczególności  piłką nożną). Ponadto znaczenie biznesowo-ekonomiczne piłki nożnej jest znacznie większe, niż wynika z nakładów polskiego budżetu na sport. Według raportu przygotowanego przez firmę konsultingową Deloitte we  współpracy z Football Business International, dochody Manchester United, najbogatszego klubu świata, przekroczyły w 2003r. kwotę 250 mln euro. Polskie kluby piłkarskie nie mogą się na dzień dzisiejszy równać z finansowymi gigantami, akcje żadnej ze sportowych spółek akcyjnych nie są notowane na giełdzie papierów wartościowych a budżety najbogatszych polskich klubów piłkarskich w wysokości ok. 5 mln euro rocznie znacząco odbiegają od kwot jakimi dysponują potentaci.

Wspomniane wyżej zainteresowanie przejawia się chociażby wysoką oglądalnością telewizyjną najważniejszych imprez sportowych (przekraczającą w licznych przypadkach 10 milionów widzów) czy zapotrzebowaniem na bilety na mecze polskiej drużyny narodowej, które często kilkakrotnie przewyższało ilość dostępnych miejsc na widowni i nakazuje poświęcenie zagadnieniom związanym ze sportem większej uwagi niż wynikałoby jedynie z analizy procentowego udziału wydatków na sport w budżecie.

Zainteresowanie władz  państwowych wydaje się szczególnie uzasadnione w sytuacji, gdy stan dyscypliny budzi kontrowersje społeczne z uwagi na pojawiające się doniesienia o nieprawidłowościach w pracy ciał decyzyjnych organów zarządzających czy wręcz wszczętych postępowaniach prokuratorskich a dyscyplina według niezależnych badań jest najbardziej skorumpowaną (według wyników badań opublikowanych pod koniec 2005 r. 67% respondentów uznało piłkę nożną za dyscyplinę sportu najbardziej dotkniętą zjawiskiem korupcji).

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki a także niżej opisane przyczyny, został przygotowany niniejszy raport zawierający propozycje dotyczące wprowadzenia rozwiązań organizacyjnych (w postaci wykorzystania instrumentów prawnych już istniejących jak i zmian przepisów) mających na celu poprawę sytuacji polskiej piłki nożnej, które w konsekwencji powinny wpływać nie tylko na lepsze postrzeganie przez społeczeństwo ale także poprawę poziomu sportowego.

Przedmiotem niniejszego raportu dotyczącego polskiej piłki nożnej jest:

  1. krótka analiza obecnego stanu polskiej piłki nożnej z podziałem na aspekty organizacyjny i sportowy,
  2. możliwości prawne wpływania na działalność Polskiego Związku Piłki Nożnej,
  3. ewentualne sankcje ze strony FIFA (Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej) w przypadku podjęcia przez ministra sportu działań wobec PZPN,
  4. krótka analiza korzyści i strat wynikających z zastosowania rozwiązań radykalnych wobec PZPN,
  5. propozycje zmian systemu rozgrywek ligowych,
  6. propozycje zmian w obowiązujących przepisach ustawy o sporcie kwalifikowanym.