• Home
  • Wolność i Praca – Projekt zmiany systemu danin publicznych i cięć wydatków

Wolność i Praca – Projekt zmiany systemu danin publicznych i cięć wydatków

22 października 2003 Zespół IS Analiza < 1

Instytut Sobieskiego przedstawia swoją pierwszą analizę. Jest to projekt naprawy finansów publicznych pt Wolność i Praca. Nasz program opiera się na dwóch filarach stanowiących logiczną całość. Proponujemy przebudowę systemu danin publicznych połączoną z jednoczesnymi cięciami wydatków.

Nowe podatki powinny być niższe od obecnie obowiązujących, proste i zrozumiałe, oraz konsekwentnie ściągane. Proponujemy zmniejszenie ciężarów podatkowych o ok. 24 mld złotych, oraz obniżenie wydatków sektora publicznego o taką samą kwotę.

Cięcia wydatków w wysokości 24 mld złotych

25% składka ZUS
20% podatek VAT
15% podatek od funduszu płac
2% podatek od przychodu firm
1% podatek od aktywów

Niniejszy dokument powstał w wyniku prac prowadzonych przez autorów od lata 2002. Projekt ten nazwaliśmy „Wolność i Praca”, gdyż te słowa najlepiej odzwierciedlają jego podstawowe założenia. Naszym zamiarem było, aby projekt składał się z trzech etapów:

Etap Pierwszy: Prace Koncepcyjne

W ciągu minionego roku dokonaliśmy analizy obecnych przychodów budżetu, opracowaliśmy zasady nowych podatków, stworzyliśmy projekt ustawy. Etap ten w zasadzie jest zakończony.

Etap Drugi: Dyskusja publiczna

Nasze rozwiązania chcemy poddać dyskusji publicznej, prezentować w mediach, omawiać podczas spotkań i seminariów, zyskiwać poparcie i przekonywać.

Etap Trzeci: Inicjatywa Ustawodawcza

Proponowany projekt, po publicznej dyskusji, uzupełnieniu i niezbędnych zmianach może się stać gotowym do wprowadzenia projektem systemu prawa podatkowego. System taki może zostać wprowadzony przez jedną z sił politycznych albo w drodze przewidzianej w Konstytucji obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.