• Home
  • The future of gas pricing in long-term contracts in Central Eastern Europe.

The future of gas pricing in long-term contracts in Central Eastern Europe.

8 January 2013 dr Robert Zajdler Report < 1

Raport The future of gas pricing in the long-term contracts in Central Eastern Europe. Global markets trends versus regional particularities autorstwa eksperta IS w dziedzinie energetyki dr. Roberta Zajdlera poświęcony jest niezwykle istotnej dla Polski kwestii kształtowania się cen na rynku gazu ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej i Wschodniej. Autor w swojej publikacji skupia się nie tylko na czynnikach ekonomicznych, lecz także omawia aspekty prawne i geopolityczne.